اعلام اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای شهر در آبادان

 

فهرست نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان آبادان اعلام شد.

پس از طی روال قانونی و طبق زمان‌بندی صورت گرفته از سوی ستاد انتخابات کشور، اسامی کاندیدای واجد شرایطِ حضور در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر آبادان از سوی فرمانداری این شهرستان اعلام شد.

 

اسامى نامزد‌های انتخابات شورا‌های اسلامى شهر آبادان

۱ - آقای علی ابودوله فرزند عبدالحسین

۲ - آقای اکبر احمدزاده دیلمی فرزند حسین

۳ - خانم ساناز احمدی فالحی فرزند محمدرضا

۴ - آقای عادل ادریس زاده سباهی فرزند مهدی

۵ - خانم یلدا ادیبی فرزند غلامعلی

۶ - آقای مهرزاد ارشدی مشهور به مهرزاد راشدی - مهرزاد ارشادی فرزند محمدعلی

۷ - آقای سروش آریانا فرزند قاسم

۸ - آقای حمیدرضا آریایی نسب مشهور به على آریایى نسب فرزند حسین

۹ - آقای محسن آزادی فرزند غلامعلی

۱۰ - آقای عبدالحسین اسفندیاری مشهور به رضا اسفند یاری فرزند حمید

۱۱ - آقای عبداله اشرف پوربیرگانی فرزند صفی اله

۱۲ - آقای مصطفی افراسیابی فرزند مندنی

۱۳ - خانم ندا افراسیابی فرزند غلامعباس

۱۴ - آقای محمدرضا آلاده فرزند علی

۱۵ - آقای میلاد امامی دوست مشهور به میلاد امامى فرزند صمد

۱۶ - خانم مرجان امانی فر فرزند خسرو

۱۷ - آقای محسن امیری فرزند علی یار

۱۸ - آقای محمود امیری فرزند عوض

۱۹ - آقای علی امینیان دهکردی فرزند نصراله

۲۰ - آقای حامد انصاری فرزند شاکر

 

۲۱ - آقای عقیل انصاری فرزند حمید

۲۲ - آقای علی انصاری فرزند ادریس

۲۳ - آقای فریبرز ایلیاتی فرزند نوراله

۲۴ - آقای عنایت اله بابائی فرزند فرامرز

۲۵ - آقای محمد بازگیر فرزند غلامحسن

۲۶ - آقای ریاض باوی فرزند موسی

۲۷ - آقای علیرضا باوی فرزند جمیل

۲۸ - آقای مهرزاد بختیاری منش فرزند علی اکبر

۲۹ - آقای کریم بدرائی فرزند بدر

۳۰ - آقای رضا بغلانی فرزند سلمان

۳۱ - آقای قاسم بغلانی فرزند رستم

۳۲ - آقای محمد بغلانی فرزند علی

۳۳ - آقای طا‌ها بغلانی نژاد مشهور به طا‌ها بغلانى - طه بغلانى فرزند نوری

۳۴ - آقای علیرضا بنی سیلاوی فرزند عبدالحسین

۳۵ - آقای محمدزکی بیت غانم مشهور به محمد زکى یاسری - محمد زکى دیراوی - محمد زکى ال غانم فرزند علی

۳۶ - آقای محمود بیراتی مشهور به جمال بیراتى فرزند محمدامین

۳۷ - آقای عادل پورحزبه مشهور به عادل حزباوی فرزند رحیم

۳۸ - آقای علیرضا پورحسن فلاحیه مشهور به علیرضا حسن پور فرزند خسرو

۳۹ - آقای محمدعلی پورحیاوی مشهور به محمد على حیاوی نصاری فرزند قاسم

۴۰ - آقای محمود پوردیلمی مشهور به محمود دیلمى فرزند سیف اله

 

۴۱ - آقای عبدالرضا پورنصاری مشهور به عبدالرضا نصاری فرزند صادق

۴۲ - آقای امین ثامرحسنی فرزند وهاب

۴۳ - آقای جاسم ثامری فرزند محمد

۴۴ - آقای حسن جعفری فرزند عبدالنبی

۴۵ - آقای محمود جعفری زاده فرزند شرحان

۴۶ - آقای هادی جلالوند مشهور به آرش جلالوند فرزند علی

۴۷ - آقای بهنام جلیلیان فرزند علی

۴۸ - آقای علیرضا چاروسائی فرزند احمدرضا

۴۹ - آقای محمد چگن مشهور به محمد چگنى فرزند قادر

۵۰ - آقای حمید چهارلنگی فرزند اسماعیل

۵۱ - آقای ابراهیم حاجی خلف پور مشهور به ابراهیم خلفى - کریم خلف پور فرزند خلف

۵۲ - آقای حامد حامدی زاده فرزند صادق

۵۳ - آقای جعفر حریبی فرزند صادق

۵۴ - آقای احمد حزباوی فرزند عبدالحسین

۵۵ - آقای علیرضا حسونی مشهور به علیرضا تمیمى فرزند نعیم

۵۶ - آقای احسان حسینی فرزند جان مراد

۵۷ - آقای علی حکمت فرزند شیرمحمد

۵۸ - آقای سیدمحسن حکمت آرا فرزند سید عبدالرضا

۵۹ - آقای هادی حلاف فرزند عبدعلی

۶۰ - آقای مهدی حلافیان مشهور به مهدی حلافى فرزند عبدالرضا

 

۶۱ - خانم حمیده حمیداوی فرزند مرتضی

۶۲ - آقای مهدی حمیدیان فرزند هوشنگ

۶۳ - خانم کوثره حیاوی فرزند عباس

۶۴- آقای مهدی حیدری فرزند محمدعلی

۶۵ - خانم زهرا حیدری ریحانه فرزند صالح

۶۶ - آقای خلیل خزاعل فرزند ابراهیم

۶۷ - آقای محسن خزاعل مشهور به محسن خزعل - محسن خزاعلى فرزند عبدالحمید

۶۸ - آقای مرتضی خنفری پورجعفری فرزند سلطان

۶۹ - آقای امیر دریاب فرزند سالم

۷۰ - آقای حافظ دریس مشهور به حافظ دریس زاده فرزند یوعان

۷۱ - آقای رشید دریس مشهور به رشید غانمى فرزند یوسف

۷۲ - آقای محمد دریس مشهور به احمد دریس فرزند هادی

۷۳ - آقای عبدالعظیم دریس براک فرزند علی

۷۴ - آقای مهدی دریس جرف فرزند عبدالنبی

۷۵ - آقای سعید دریس فرد فرزند نادر

۷۶ - خانم مریم راست رو فرزند عبدالعزیز

۷۷ - خانم زینب ربیعی فرزند ناصر

۷۸ - خانم مژگان رضاپناه فرزند ولی اله

۷۹ - آقای مهدی رنجبری فرزند جانعلی

۸۰ - خانم عزیزه رومیان فرزند طالب

 

۸۱ - آقای حمید زرینی فرزند بدر

۸۲ - خانم زهره زمانی فروشانی فرزند حسنعلی

۸۳ - آقای قدیر ساسانی نژاد فرزند جاسم

۸۴ - آقای محمد سالم پور فرزند قاسم

۸۵ - آقای امید سالمی فرزند عباس

۸۶ - آقای مرتضی سام بوشهری فرزند مصطفی

۸۷ - آقای محمدسعید سامری فرزند بهادر

۸۸ - آقای نعمت اله سامری مشهور به نعمه سامری فرزند علی

۸۹ - آقای مسعود سلمان زاده دریس مشهور به مسعود سلمان زاده فرزند نبهان

۹۰ - آقای محسن سلیمان زاده فرزند علی

۹۱ - آقای سیاوش سلیمانیا فرزند مراد

۹۲ - آقای ناصر سواعدی فرزند نعیم

۹۳ - آقای ایمان سورانی فرزند خلیل

۹۴ - آقای سیدمحمدعلی سیادت مشهور به سید محمد امامى - سید محمد حسینى فرزند سید عبدمحمد

۹۵ - آقای سیدمحسن شریفی بخاخی فرزند سید طاهر

۹۶ - آقای حمزه شکرپور فرزند رمضان

۹۷ - آقای سید ساسان صالح نیا مشهور به سید على صالح نیا فرزند سید ابراهیم

۹۸ - آقای نیما صفری فرزند عبدالرحیم

۹۹ - آقای محمدحسن طلاوری فرزند یوسف

۱۰۰ - آقای مهدی عاشوری فرزند علی

 

۱۰۱ - آقای حبیب عبادی فرزند محمد

۱۰۲ - آقای نادر عباسی حقیقی فرزند علی اکبر

۱۰۳ - آقای احمد عبیداوی مشهور به جاسم عبیداوی فرزند حمید

۱۰۴ - آقای بهمن عسگری فرزند علی داد

۱۰۵ - آقای محمدرضا علی محمدملایری مشهور به محمدرضا ملایری فرزند علی محمد

۱۰۶ - آقای محمود عموئی فرزند قربانعلی

۱۰۷ - آقای حمید عیدان ترک زاده مشهور به حمید عیدان فرزند عبدالزهرا

۱۰۸ - خانم مریم عیدانی فرزند حسن

۱۰۹ - آقای میلاد عیدانی فرزند یاسر

۱۱۰ - آقای فاضل غبیش منش فرزند عبود

۱۱۱ - آقای غلامحسین فاطمی فرزند علی

۱۱۲ - آقای شهرام فرخ پیام فرزند کریم

۱۱۳ - آقای جلال قاری فرزند عبدالسید

۱۱۴ - آقای مصطفی قلعه گلابی فرزند خسرو

۱۱۵ - آقای عباس قیم فرزند قاسم

۱۱۶- آقای محمدمهدی کارمزدی فرزند عبدالرضا

۱۱۷ - آقای محمدرضا کسری فرزند غلامرضا

۱۱۸ - آقای رسول کعب عمیر مشهور به رسول کعب - رسول چعب فرزند علی

۱۱۹ - آقای فاضل کنعانی مشهور به مهدی کنعانى فرزند علی

۱۲۰ - آقای حبیب گله داری فرزند محمد

 

۱۲۱ - آقای سعید گودرزی معظمی فرزند هبت اله

۱۲۲ - آقای مسعود لیراوی فرزند فتح اله

۱۲۳ - آقای مصطفی مجدی مشهور به مصطفى مجدمى فرزند جواد

۱۲۴ - خانم مهساسادات محسن فر فرزند سید محسن

۱۲۵ - آقای پیمان محمدی فرزند محمد

۱۲۶ - آقای محمود محمدیان فرزند مکی

۱۲۷ - آقای نسیم محمدیان فرزند مکی

۱۲۸ - آقای امید محمدی عبده وند فرزند ابراهیم

۱۲۹ - آقای امید محمودی فرزند عبداله

۱۳۰ - آقای داریوش محمودیان مشهور به خلیل محمودیان فرزند ابراهیم

۱۳۱ - آقای صالح مزیدی فرزند یوسف

۱۳۲ - آقای محمدرضا مشوق فرزند علی

۱۳۳ - آقای عبدالحسین معرفی شلحه فرزند شاکر

۱۳۴ - آقای عباس معظمی گودرزی فرزند ولی حسین

۱۳۵ - آقای جبار مقدم مشهور به جبار کعب الحایى - جبار حیاوی فرزند یزال

۱۳۶ - خانم سمیرا مقدم حشڃی فرزند هاشم

۱۳۷ - آقای خلیل ملائی سفیددشتی مشهور به خلیل سفید دشتى فرزند حبیب اله

۱۳۸ - آقای سید نورالدین منزوی فرزند سید علی

۱۳۹ - آقای سید رسول مهدوی فرزند سید عبدالحسن

۱۴۰ - آقای رضا مهرانی فرزند مهرداد

 

۱۴۱ - آقای سید جاسم موسوی فرزند سید خلیل

۱۴۲ - آقای سید شریف موسوی مشهور به سید شریف موسوی تعاون فرزند سید خلیل

۱۴۳ - آقای سید فرید موسوی فرزند سید یونس

۱۴۴ - آقای سید محمد موسوی مشهور به سید محمد موسوی آل ناجى فرزند سید حمید

۱۴۵ - آقای سید مرتضی موسوی فرزند سید غانم

۱۴۶ - آقای سید عدنان موسوی رابطی مشهور به سید عدنان - سید عدنان سید علوی فرزند سید علوی

۱۴۷ - آقای علیرضا موسی پور مشهور به علی موسی پور فرزند یعقوب

۱۴۸ - آقای مسعود میراحمدثانی فرزند بهزاد

۱۴۹ - آقای کورش نادری فرزند محمدعلی

۱۵۰ - آقای فوأد ناصری فرزند نعیم

 

۱۵۱ - خانم مهناز نصاری فرزند عبدالرحیم

۱۵۲ - آقای مصطفی نظری فرزند محمد

۱۵۳ - خانم سمیرا نقاش متبهر فرزند حسن

۱۵۴ - خانم آیدا نوبخت فرزند رامین

۱۵۵ - آقای سید نادر نورانی فرزند سید مصطفی

۱۵۶ - آقای سید مصطفی نوربخش غفاری فرزند سید عباس

۱۵۷ - آقای سید امین نوری زاده فرزند سید جعفر

۱۵۸ - آقای امیر نیک اختر فرزند ابراهیم

۱۵۹ - آقای سید محمدرضا هاشمی فرزند سید صالح

۱۶۰ - آقای مهرداد هواسی فرزند سید احمد

۱۶۱ - آقای محمدامین وایلی فرزند عبد

۱۶۲ - آقای کنعان یعقوبی فرزند حبیب

۱۶۳ - آقای یوسف یونسی فرزند هاشم

 

همچنین فرماندار آبادان اعلام کرد: نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۹ نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذ رأی فـقط اسامی تعداد حداکثر ۹ نفـر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.

۲ -هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری آبادان در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی هستند.

۳ -شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

 

اسامى نامزد‌های انتخابات شورا‌های اسلامى شهر اروندکنار از این قرار است:

۱ - آقای جواد ابراهیمی فرزند عبدالعباس

۲ - آقای علی بیراتی فرزند جواد

۳ - آقای علیرضا پورنصاری مشهور به على نصاری- على پور نصاری فرزند صادق

۴ - آقای جاسم جباری فرزند عبدالحسن

۵ - آقای امیر حلافی فرزند رئوف

۶ - آقای حمید حلافی فرزند عبدالشهید

۷ - آقای مهدی حلفی سلیمی فرزند محمد

۸ - آقای مجید حیدرپور فرزند قاسم

۹ - آقای عدنان حیدریان نژاد فرزند هاشم

۱۰ - آقای زین العابدین سرداریان مشهور به سجاد سرداریان فرزند علی

۱۱ - آقای علیرضا عصفوری جاسمی فرزند اسمعیل

۱۲ - آقای سید محسن علویان موسوی مشهور به سید محسن علوی فرزند سید خیر

۱۳ - آقای نجم معرف جباری مشهور به نجم جباری -ن جم معرف فرزند عبدالالله

۱۴ - آقای سید حسین موسوی فرزند سید محمد

۱۵ - آقای سید یاسر موسوی فرزند سید یوسف

۱۶ - آقای عبدالحسین نادری فرزند صالح

۱۷ - آقای امید نصاری فرزند احمد

۱۸ - آقای علی نصاری فرزند عبدالجلیل

۱۹ - آقای هادی نصاری فرزند حسین

نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفـر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.

 

همچنین اسامى نامزد‌های انتخابات شورا‌های اسلامى شهر چوئبده از این قرار است:

۱ - آقای توفیق ابریسمی فرزند عبدالصمد

۲ - آقای عبدالنبی تمیر فرزند جواد

۳ - آقای مجتبی تمیر مشهور به ماهر تمیر فرزند عبدعلی

۴ - آقای محمد حمادی فرحانی فرزند رجب

۵ - آقای میلاد سبتی اصل فرزند ناصر

۶ - آقای یاسین عوفی پور فرزند مصطفی

۷ - آقای مسلم غلیم زاده فرزند لفته

۸ - آقای احمد فرحانی فرزند عبدالامام

۹ - آقای عبدالحسین فرحانی فرزند رحیم

۱۰ - آقای هادی ناصحی زاده فرزند صالح

۱۱ - خانم خدیجه هیکل پور فرزند عبدالجلیل

۱۲ - آقای مصطفی وحیدی فرزند فالح

نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفـر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند .

در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی شهروندان حوزه انتخابیه شهر آبادان‌ می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

دیدگاه‌ها  

0 #1 ساکن فیه 1400-03-20 13:50
تک رای فقط مهندس جلالوند

نوشتن دیدگاه