کارگاه ساختمان متروپل آبادان به دليل رعايت نکردن مسائل ايمنی توقيف شد

مدیر اجرای طرح‌های عمرانی منطقه آزاد اروند گفت: با حکم دادستانی کارگاه متروپل به دلیل رعایت نشدن مسائل ایمنی و تردد افراد متفرقه توقیف شده است.

به گفته آقای آریا دوست خیابان‌های منتهی به ساختمان متروپل تا شعاع 60 متر به وسیله جداکننده‌های ترافیکی بسته شدند تا از تردد خودرو‌ها جلوگیری شود. نیروی انتظامی نیز برای جلوگیری از تردد افراد متفرقه در محل مستقر شد.

مدیر اجرای طرح‌های عمرانی منطقه آزاد اروند می‌گوید: تمامی واحد‌های مسکونی و تجاری در محدوده ساختمان متروپل باید تخلیه شوند، اما متاسفانه بعضی افراد در این زمینه همکاری نمی‌کنند به همین دلیل در مکاتبه با دادستانی خواستار همکاری نیروی انتظامی برای تخلیه ساختمان‌های اطراف متروپل شدیم تا در صورت فراهم شدن شرایط لازم تا 10 روز آینده قسمت باقی مانده ساختمان متروپل تخریب شود.