سازمان منطقه آزاد اروند بی برنامه است

مولوی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان منطقه آزاد اروند همچون گذشته بی برنامه است.

سید محمد مولوی اظهار کرد: انتظار می‌رفت حادثه متروپل درس عبرتی برای مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند شود اما متاسفانه همچنان شاهد بی ‌توجهی به آبادان و خرمشهر هستیم.

وی با اشاره با عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند افزود: متاسفانه مشاهده می‌شود این سازمان همچون گذشته نسبت به شهرهای آبادان و خرمشهر بی برنامه است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم دیگر طاقت بی‌برنامه‌گی را ندارند، تصریح کرد: پس از فسادی که در سازمان منطقه آزاد اروند وجود داشت و همچنین انجام تحقیق و تفحص و ارسال پرونده به قوه قضائیه پیش بینی می‌شد روند کار در این سازمان اصلاح شود.

مولوی تاکید کرد: در صورت ادامه روند فعلی سازمان منطقه آزاد اروند، مجلس از جایگاه نظارت برخورد خواهد کرد.

نوشتن دیدگاه