وقوع گرد و غبار ۱۸ برابر حد مجاز در آبادان

میزان گرد و خاک در آبادان و خرمشهر دو هزار و ۶۴۲ میکروگرم برمتر مکعب رسید که بیش از ۱۸ برابر میزان استاندارد است.

هم اکنون غلظت گرد و غبار در آبادان و خرمشهر به ۱۸ برابر حد مجاز رسیده است.

حد مجاز گرد و خاک ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب است.

پدیده گرد و خاک به دلیل وزش بادهای شدید در کشور عراق و ورود آن به داخل استان است.

این وضعیت تا اواسط روز چهارشنبه در استان ادامه دارد.

نوشتن دیدگاه