خیابان های فرسوده آبادان در انتظار قیر

محفوظی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: باید حق‌السهمی از قیر تولیدی کارخانه پاسارگاد آبادان برای این شهر تخصیص داده شود.

سید مجتبی محفوظی اظهار کرد: باید حق‌السهمی از قیر تولیدی کارخانه پاسارگاد آبادان برای این شهر تخصیص داده شود.

وی با تاکید بر اینکه چرا عیلرغم وجود جاده‌ها و معابر فرسوده در آبادان اما این شهر در عطش حق‌السهم قیر به سر می‌برند، تصریح کرد: علت عدم تحقق مسئولیت اجتماعی و پرداخت حق آلایندگی و عوارض شهرداری کارخانه قیرسازی پاسارگاد آبادان چیست؟

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طرح سؤال از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را دنبال کردم؛ علت عدم پرداخت حق آلایندگی و عوارض شهرداری شرکت پاسارگاد آبادان چیست؟ چرا خیابان‌ها و معابر فرسوده آبادان حاصل از جنگ تحمیلی با وجود شرکت قیرسازی در شهر و حق‌السهم قیر باید در عطش قیر بمانند؟

نوشتن دیدگاه