تاوان انتخاب بد مردم آبادان يا اعضای شورا ؟

انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر با رای مستقیم و حداکثری مردم صورت می گیرد که این انتخاب سطح انتظارات مردم و میزان پیشرفت شهری را به دنبال دارد گرچه مردم سعی می کنند با استفاده از شناخت کاندیدا ها و مطالعه برنامه ها ی ارائه شده کاندیداهای شورا اسلامی شهر به آنها رای دهند.

اما دیده شده ؛ بعد از حضور برخی از این عزیزان در مسند شورا ،کارایی و نیاز روز جامعه خود را پاسخگو نبوده اند و مردم را دچار یاس و سرخوردگی از اعتماد و آرا خود کرده اند.

آبادان امروز شاهد تحولات زیادی است امیدی که مردم به شورای جوان بسته بودند تا شهر را به مدیری هم وزن و اندازه خود بسپارند تا پسرفت ها را سامان بخشی و گام هایی تحول آفرین در شهر اجرا کند.

نقطه اعتمادی که مردم به شورا داشتند نتیجه اخلاقی آرایی بود که به تک تک اعضاء شورا به عنوان امانت داده بودند تا با انتخاب صحیح خود ، شهر و مردمان آنرا سرافراز کنند.

اعضای شورای اسلامی شهر آبادان با انتخاب شهردار ، عیار خود را به نمایش گذاشت با اینکه فرصت کافی و گزینه های مختلف جهت بررسی و تائید در اختیار اعضای شورا قرار گرفته بود تا با انرژی جدید و مضاعف، نشاط اجتماعی بار دیگر به این شهر لبخند بزند و آبادان به حاشیه باز نگردد اما شورا به آن تمکین نکرد و شهر را با چالش جدیدی به نام مدیریت ناکارآمد گذشته روبرو کرد.

 

در آخرین جلسه شورای اسلامی شهر آبادان که منتج به انتخاب شهردار جدید آبادان شد پس از رای گیری ،شهردار به شرح ذیل کسب رای کرد:

- اعضایی که به حسین حمیدپور رای دادند: 1. سید شریف موسوی 2‌. جاسم ثامری3. محمد دریس4. حافظ دریس5. مسعود لیراوی

- اعضایی که به محسن امین رای دادند: 1. قاسم بغلانی 2. محسن خزاعل 3. عباس قیم 4. کوثر حیاوی

 

با نوع نگاه به کاندیداهای مسند مدیریت شهری ، برخی از اعضاء شورای شهر آبادان واقع بینانه دریافت کردند با افرادی که سال ها مسئولیت داشته و مسبب مشکلات امروز شهری هستند نمی توان گام رو به جلو برداشت این باور غلطی است که فکر کنیم این افراد می توانند مشکلات را حل کنند." آزموده را آزمودن خطاست"

اما 5 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر ،شهرداری را انتخاب کردند که در مدت زمان 13 ماه از مدیریت دو ساله خود ،چهار مرحله از سوی اعضای شورای شهر آبادان طرح سوال شد و به دلیل قانع نشدن اعضای وقت شورای اسلامی شهر در خصوص عدم توانایی انجام امور محوله و مورد نظر و اجرای برنامه های شورای اسلامی شهر در راستای پیشرفت و آبادانی شهر ،در تاریخ 25 آذر 1398 استیضاح و برکنار شده بود.

این عزل و نصب ها نشان می دهد برخی از اعضای شورای اسلامی شهر آبادان فاصله زمانی کمتر از دو سال قبل را به فراموشی سپرده اند و اگر با نگاهی از سر انصاف به گذشته پر از سکون مدیریت شهری می انداختند فردا روز افق روشن تری پیش روی مردم و شهر آبادان می دیدند.

اعضای شورای اسلامی شهر آبادان باید پاسخگوی سوالات عمومی باشند و بگویند در انتخاب شهردار جدید، مدیریت سابق وی را به طور کامل و دقیق مطالعه و کارشناسی کرده اند؟

میزان رشد شهری از تمامی لحاظ (عمرانی ،درآمدی ، اجتماعی ، فرهنگی و ... ) به چه میزان بوده که دوباره به وی رای اعتماد داده اند؟

 

یادداشت: شاهرخ خواجه

نوشتن دیدگاه