ساخت پالایشگاهی جدید در مجاورت پالایشگاه آبادان

مدیرپژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: طرح تثبیت و توسعه پالایشگاه آبادان به مثابه یک پالایشگاه جدید است که در کنار پالایشگاه قدیم آبادان قرار می‌گیرد.

محمد رضایی در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره طرح توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان تصریح کرد: باتوجه به طرح تثبیت و توسعه پالایشگاه آبادان می‌توان گفت پالایشگاه جدید در کنار پالایشگاه آبادان قرار می‌گیرد و پالایشگاه قدیم نوسازی می‌شود.

وی افزود: اگر محدودیت‌های کرونا وجود نداشت، این طرح باید در ایام پیش‌رو به بهره‌برداری می‌رسید.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: باتوجه به طرح تثبیت و توسعه پالایشگاه آبادان می‌توان گفت یک پالایشگاه جدید در کنار پالایشگاه آبادان قرار می گیرد، با این ویژگی که تمامی واحدهای فرآیندی را در اختیار دارد.

علیرضا امین - مدیرعامل پالایشگاه آبادان - نیز در این نشست با بیان اینکه پالایشگاه آبادان به پالایشگاهی مدرن تبدیل می‌شود، گفت: در این طرح گازوئیل با کیفیت و دارای استاندارد یورو تولید می‌شود.

مهدی آرامی - مجری طرح توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان - نیز در این نشست ضمن اشاره به اینکه ۱۰۰ درصد پیمانکاران ساخت این پروژه از صفر تا ۱۰۰ آن ایرانی هستند، تصریح کرد: ۶۰ درصد از همکاران در این طرح گواهینامه بین‌المللی مدیریت پروژه دارند.

طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، وی تاکید کرد: یکی از مهمترین تعهدهای موجود در این پروژه استفاده ۸۰ درصدی از نیروهای بومی است.

مجری طرح توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان تصریح کرد: از دیگر اهداف این طرح باتوجه به ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه‌ای آن، تولید مازوت بالعکس پالایشگاه‌های دیگر در فاز دوم آن از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد می‌رسد.

آرامی گفت: همچنین تولید بنزین معمولی ۱۶ درصد و نفت سفید ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.

نوشتن دیدگاه