آغاز فعالیت مرکز تکثیر میگو در چوئبده

مدیرکل دامپزشکی خوزستان از آغاز فعالیت یک مرکز تکثیر میگو و سه مرکز نرسری لارو میگو در سایت پرورش میگو چوئبده خبر داد.

دکتر مصطفی کنارکوهی اظهار کرد: سایت پرورش میگوی چوئبده یکی از اولین سایت‌های پرورش میگو در کشور است که امسال در این سایت یک مرکز تکثیر میگو و سه مرکز نرسری لارو میگو فعال هستند.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال در مراکز تکثیر میگو استان خوزستان بالغ بر ۳۰ میلیون قطعه بچه میگو تولید شود. مابقی پست لاروهای مورد نیاز نیز از استان‌های بوشهر و هرمزگان تامین خواهد شد که در این راستا امسال ۲۰ مزرعه پرورش میگو بر اساس تقویم پرورش در حال آبگیری و آماده‌سازی اولیه هستند.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان با بیان اینکه تمامی مراکز پرورش میگو تحت نظارت دامپزشکی قرار دارند، گفت: ضوابط بهداشتی، مراحل آماده‌سازی مزارع تکثیر و پرورش و تعیین سلامت میگوهای مولد، پست لاروها، شرایط فیزیکی مراکز پرورش و نهاده‌های مصرفی این مراکز جهت جلوگیری از بیماری‌های احتمالی به صورت مداوم مورد رصد و پایش قرار می‌گیرند.

کنارکوهی با تاکید بر رعایت ضوابط بهداشتی در تمامی مراکز تولیدی، افزود: اصل اساسی، تولید رعایت کامل ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای در تمامی مراکز تولید از جمله آبزیان به منظور تولید پایدار و سالم و حفظ زنجیره بهداشتی تولید از ابتدا تا مصرف است بنابراین باید پرورش‌دهندگان توصیه‌های دامپزشکی را به صورت جدی در دستور کار قرار دهند تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر منطقه و پایداری تولید جهت شکل‌گیری مجدد صنایع وابسته به این صنعت باشیم.

نوشتن دیدگاه