لغو عضویت جلال میرزایی از هیات مدیره منطقه آزاد اروند

عضویت جلال میرزایی در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند لغو شد.

با تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جلال میرزایی دیگر عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند نیست.

بر اساس خبر‌های رسیده جلال میرزایی عضو سابق هیات مدیره منطقه آزاد اروند با انتشار دست نوشته‌ای خطاب به مومنی مشاور رئیس‌جمهور و دبیر مناطق آزاد کشور استعفا داده و استعفای وی بررسی و حکم وی لغو شد.

جلال میرزایی نماینده سابق ایلام، بر اساس مصوبه هیات وزیران برای سه سال به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد، وی از آذر ماه پارسال جایگزین “عبدالله کعبی” عضو مستعفی هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند بود.

نوشتن دیدگاه