انتصاب‌های جدید دانشکده علوم پزشکی آبادان در حوزه بهداشت

با ابلاغ رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان، سرپرستان جدید مراکز بهداشت آبادان و خرمشهر منصوب شدند.

با ابلاغ دکتر شکراله سلمان‌زاده، توفیق عنافچه به عنوان سرپرست مرکز بهداشت آبادان و ایرج جلیلیان به عنوان سرپرست جدید مرکز بهداشت خرمشهر کار خود را آغاز کردند.

در متن رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان خطاب به سرپرستان جدید مراکز بهداشت یاد شده آمده است: نظر به دانش، تعهد و تجربیات ارزنده شما، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست مرکز بهداشت منصوب می‌شوید و امید است با اتکال به پشتوانه علمی و تجربی خود و با بهره‌گیری از تجارب کلیه همکاران و مدیران گروه‌ها و تعامل مناسب با رعایت جوانب شرعی و قانونی در راستای بهبود شاخص‌های سلامت جامعه و سازماندهی امور محوله موفق و موید باشید.

در پی دریافت واکسن ایمنی کرونای پاکبانان از سوی برخی مدیران شهری، وزیر بهداشت در نامه‌ای به رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان، دستور عزل فوری معاون بهداشتی و مدیران ناظر بر اجرای برنامه ایمن‌سازی را صادر کرده بود.

نوشتن دیدگاه