پيگيری ابطال رای ديوان عدالت اداری در خصوص عدم اخذ ماليات بر حقوق در اروند

پیرو ابلاغ رای دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ مالیات از حقوق کارکنان و کارگران محدوده منطقه آزاد اروند که با اعتراض و ثبت درخواست طومار توسط مردم آبادان، خرمشهر ، مینو شهر از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی دکتر جلیل مختار از اهم اقدامات خود در این خصوص خبرداد.

نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی پس از ابلاغ رای دیوان عالی عدالت اداری مبنی بر اخذ مالیات از مردم ساکن در منطقه آزاد اروند اظهار کرد :با توجه به اینكه دیوان عدالت اداری اخذ مالیات ازكاركنان دولت در مناطق ازاد را قانونی دانسته سازمان مالیاتی را مكلف به اخذ مالیات کرده است که پس از ابلاغ رسمی رای ، مکاتبات خود را مبنی بر اعتراض به رای صادره آغاز کردم.

جلیل مختار گفت: در این خصوص سه اقدام فوری داشته ام که در تشریح آنها استفساریه از معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی با سازمان مالیاتی كشور به موضوع عدم تمكین به قانون همچنین استفساریه ماده ١٣ چگونگی اداره مناطق ازاد که اکنون در فرآیند قانون گذاری قرار گرفته است و کلیدی ترین اقدام مكاتبه وابطال مصوبه توسط اعمال ماده ٤٧٧ از رئیس قوه قضاییه و درخواست اعمال ماده ٩١ قانون دیوان عدالت اداری درخواست نمودم.

مختار افزود : طبق قانون اساسی سه استفساریه وجود دارداستفساریه قضایی مانند حكم دیوان عدالت اداری در تاریخ خرداد ماه ١٣٩٩ ، استفساریه اجرایی مانند مصوبه شورای عالی مالیات. كشور در سال ١٣٧٤ كه مشمولین كاركنان است و در ماده ١٣ قانون چكونگی را تایید كرده و استفساریه تقنینی مجلس شورای اسلامی كه فصل الخطاب استفساریه های دوگانه مذكور است و لازم به ذکر است که استفساریه مجلس شورای اسلامی نسبت به استفساریه دوگانه ارجحیت دارد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: باتوجه به اینکه معیشت مردم اولویت اصلی بنده به عنوان نماینده مردم است تمام توان خود را برای ابطال رای اخذ مالیات بکارمیبریم و خوشبختانه پس از مکاتبات و پیگیری های بنده اعتراض بنده در دستور جلسه هفته گذشته كمسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با حضور معاون پارلمانی دیوان عدالت اداری و دستگاههای ذیربط مطرح شد و در صحن مجلس هم قرائت می شود.

جلیل مختار همچنین در پایان اظهار کرد در سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها با پیگیری های كه در حال انجام است برای كارگران در جهش تولید خبرهای خوبی خواهیم داد.

نوشتن دیدگاه