راه اندازی دستگاه خرد کن پسماند تیز و برنده در آبادان

نجمه آقا میری سرپرست مرکز بهداشت شهرستان آبادان گفت: با تلاش و پیگیری های صورت گرفته در معاونت بهداشت و ستاد دانشکده یک دستگاه خرد کن پسماند تیز و برنده خریداری و راه اندازی شد.

او افزود: بی خطر سازی ویال های واکسن کرونا در بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان انجام و سپس در مرکز بهداشت امحاء کامل شد.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان آبادان تصریح کرد: در اجرای این فرآیند نمایندگان گروه سلامت محیط کار،پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر واگیر ، اداره حراست و اداره نظارت بر عملکرد و رسیدگی به شکایات ، واحد بهداشت محیط و سایر افراد مرتبط حضور داشتند.

نوشتن دیدگاه