صدور دو حکم انتصاب در معاونت‌های فرمانداری آبادان

با دستور قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان دو حکم انتصاب در معاونت‌های فرمانداری ویژه آبادان صادر شد.

در این احکام یوسف پای گذار به عنوان سرپرست معاونت عمرانی و بتول سعیدی زاده به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری منصوب شدند.

نوشتن دیدگاه