۲۶۹ داوطلب شوراهای اسلامی در آبادان ثبت نام کردند

۲۶۹ داوطلب شوراهای اسلامی شهرهای آبادان، اروندکنار و چوئبده ثبت نام کردند.

در هفتمین روز از ثبت نام نامزدها ۷۰ نفر برای عضویت در شورای اسلامی شهر آبادان، ۶ نفر در اروندکنار و پنج نفر برای عضویت در شورای اسلامی شهر چوئبده نام نویسی کردند.

بر اساس این گزارش از مجموع ۲۶۹ نفر ثبت نام شده ۱۴۵ نفر حضوری و ۱۲۴ نفر غیر حضوری نام نویسی کردند و از کل ثبت نام شدگان ۲۴۷ نفر مرد و ۲۲ نفر زن هستند همچنین در طول ایام ثبت نام یک نفر از حوزه آبادان به چوئبده تغییر حوزه داد.

بر اساس اعلام کمیته اطلاع رسانی و رسانه ستاد انتخابات شهرستان آبادان پس از پایان مهلت نام نویسی ۲۲۷ نفر برای عضوریت در شورای اسلامی شهر آبادان شامل ۲۰۶ نفر مرد و ۲۱ نفر زن، ۲۴ نفر برای عضویت در شورای اسلامی شهر اروندکنار و ۱۸ نفر برای عضویت در شورای اسلامی شهر چوئبده ثبت نام کردند.

شورای اسلامی شهر آبادان ۹ عضو، شهر اروندکنار پنج عضو و شورای اسلامی شهر چوئبده پنج عضو دارد.

انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایر همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیست و هشتم خرداد ماه سال ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

نوشتن دیدگاه