مشکل فنی در پالایشگاه آبادان علت دود منتشر شده در شهر

مشکل فنی و نوسان برق در کمپرسور‌ها گاز کوب پالایشگاه آبادان باعث انتشار دود در سطح شهر شد.

روابط عمومی پالایشگاه آبادان در خصوص مشعل دود زا در پالایشگاه اعلام کرد: صنایع و کارخانه‌های وابسته بدلیل وجود دستگاه‌های حساس اولین اصل، بهره برداری ایمن و کنترل صحیح تجهیزات صنعتی می باشد.

بر اساس این اولویت و به دلیل بوجود آمدن مشکل فنی و نوسان برق که باعث اختلال در کمپرسور‌های گاز کوب فاز سه پالایشگاه شد که به موجب رعایت ایمنی و کنترل صحیح دستگاه‌های حساس جهت جلوگیری از ایجاد حوادث صنعتی این امر باعث هدایت مقداری از گاز‌های هیدروکربنی جهت مهار آن‌ها به سمت مشعل‌های پالایشگاه شد که باعث متصاعد شدن دود سیاه از یکی از فلر‌های این واحد صنعتی در سطح شهرستان شده است.

تیمی از متخصصان واحد فنی بلافاصله برای برطرف کردن مشکل و وارد مدار کردن کمپرسور یاد شده وارد عمل شده و مشکل را برطرف کردند.

در حال حاضر پالایشگاه آبادان با استفاده از تمام ظرفیت خود در حال تولید و خدمت به جهش تولید کشور می‌باشد.

نوشتن دیدگاه