انتصاب مدير اجرای طرح‌های عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند

با حکم اسماعیل زمانی، «حسین حمیدپور» مدیر اجرای طرح‌های عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در حکمی، «حسین حمیدپور» را با توجه به‌ سوابق، توانمندی‌ها و تجارب وی به عنوان سرپرست مدیریت اجرای طرح‌های عمرانی سازمان منصوب نمود.

شایان ذکر است حمید پور پیش از این شهردار آبادان نیز بوده است.

نوشتن دیدگاه