مرتضی بانک از سمتش استعفا داد

مرتضی بانک از دبیری شورای عالی مناطق آزاد استعفا داد.

مرتضی بانک با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور، از سمتش در دبیری شورای عالی مناطق آزاد و معاونت ریاست جمهوری استعفا داده است.

بانک، در نامه خود یادآور شده برای جلوگیری از هرگونه شائبه درباره به‌ کارگیری افراد بازنشسته از سمت خود کنار‌ه‌گیری می‌کند.

نوشتن دیدگاه