نقره داغ كردن شهروندان به سبک ثبت نام كارت ملی هوشمند

برخی سودجویان برای ثبت نام كارت ملی هوشمند، 70 هزار ریال پول اضافه از هر شهروند دریافت می كنند، در صورتی كه شهروندان می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی ثبت نام كارت ملی یا در دفتر تایید شده از سوی ثبت احوال در آبادان ثبت نام رایگان كنند.

برخی سودجویان و كافی نت ها در برخی مناطق شهری و روستایی به بهانه ثبت نام از شهروندان برای دریافت كارت ملی هوشمند، وجه غیر متعارف به صورت نقد دریافت می كنند.

یك شهروند آبادانی گفت: برای ثبت نام كارت ملی هوشمند به یكی از دفاتر پیشخوان دولت در شهر مراجعه كردم و برای ثبت نام اولیه مبلغ 42 هزار ریال بابت فرم پیش ثبت نام پرداخت كردم و هیچ مدركی نیز از سوی این دفتر به من ارائه نشد.

علی جوهری افزود: پس از دو هفته دوباره به آن مركز پیشخوان مراجعه كردم كه متوجه شدم برای ثبت نام در سامانه ثبت احوال می بایست 200 هزار ریال پرداخت كنم در حالی كه سازمان ثبت احوال، 172 هزار ریال برای ثبت نام اولیه اعلام كرده است.

وی نظارت بیشتر مسئولان در یان خصوص را خواستار شد و گفت: اگر می خواستم به آن دفتر مبلغی بپردازم، می بایست 340 هزار ریال اضافه پرداخت می كردم در صورتی كه به راحتی با اینترنت خانگی ثبت نام كرده و كد رهگیری دریافت كردم.

 

یكی دیگر از شهروندان آبادانی نیز در این باره می گوید: برخی كافی نت ها هر مبلغی بتوانند از مشتری دریافت می كنند و نظارتی در این خصوص نیست.

سهام هاشمی گفت: ما یك خانواده پنج نفر هستیم كه برای ثبت نام مبلغ یك میلیون و 200 هزار ریال برای ثبت نام به كافی نت پول دادیم در حالی اینك متوجه شده كه هزینه ثبت نام، تنها 860 هزار ریال است.

وی افزود: شوهر من صیاد است و پس از هشت روز سفر دریایی هزینه امرار معاش ما را تامین می كند و پرداخت 340 هزار ریال اضافی به كافی نت رقم بالایی است.

رئیس اداره ثبت احوال آبادان در خصوص ثبت نام برای دریافت كارت ملی هوشمند گفت: متقاضیان دریافت كارت ملی هوشمند می توانند از طریق سامانه ثبت نام كارت ملی به آدرس WWW.NCR.IR در منزل یا حتی تلفن همراه نسبت به ثبت نام اقدام كنند.

مسعود هادی پور افزود: شهروندان آبادانی می توانند پس از انجام پیش ثبت نام و دریافت تاریخ مراجعه به یكی از دو دفتر پیشخوان دولت در خیابان امیركبیر فرعی 12 یا ابتدای خیابان لین 1 احمد آباد روبروی پارك پرندگان برای تكیمل ثبت نام خود مراجعه كند.

وی بیان داشت: همراه داشتن اصل شناسنامه برای ثبت درخواست كارت ملی هوشمند ضروری است و عكس مورد نیاز برای كارت ملی هوشمند نیز در محل گرفته می شود و سپس اثر انگشت فرد به همراه اطلاعات وی به سامانه كارت ملی هوشمند ارسال می شود.

هادی پور گفت: پس از آماده شدن كارت ملی هوشمند، از طریق پیامك به صاحب كارت اطلاع رسانی می شود تا با مراجعه به ثبت احوال و گرفتن دوباره اثر انگشت، كارت ملی هوشمند فرد فعال شود.

رئیس ثبت احوال شهرستان آبادان گفت: از آذر ماه سال 1394 تاكنون 25 هزار و 209 درخواست دریافت كارت ملی هوشمند در ارائه شده كه منجر به صدور 16 هزار و 581 كارت ملی در این بازه زمانی شد.

نوشتن دیدگاه