مبارزه با بیماری پوسیدگی گل آذین خرما در آبادان

مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: بیماری پوسیدگی گل آذین خرما هر ساله در نخلستان‌های آبادان موجب بروز خسارت و کاهش تولید می شود.

ناجی شهیب زاده امروز بیان کرد: طرح مبارزه مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی علیه این بیماری از اهمیت خاصی برخوردار است و هر ساله در نخلستان های آبادان تحت نظر کارشناسان جهاد کشاورزی انجام می شود.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: از آنجا که درمان این بیماری، درمان قطعی ندارد، برای پیشگیری از آن باید اقدام جدی صورت گیرد.

شهیب‌زاده با بیان اینکه در فصل زراعی امسال بیش از 10 کلاس پیش آگاهی در روستاهای تحت پوشش شهرستان در مبارزه با این بیماری تشکیل شد عنوان کرد: این طرح با تأکید بر اصول مبارزه مکانیکی در آبادان انجام می شود.

وی افزود: تاکنون 2500 اصله از نخیلات آبادان تحت پوشش این طرح قرار گرفته و 3 نخلستان به صورت پایلوت آزمایشی در ارائه راهکارهای جدید بیولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفتند.

نوشتن دیدگاه