حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی با کارت شناسایی مجاز است

ستاد انتخابات کشور درباره حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در اطلاعیه شماره 113 ستاد انتخابات کشور آمده است: بر اساس ماده 55 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، حضور نمایندگان محترم نامزدها در شعب اخذ رأی به همراه کارت شناسایی صادره از سوی هیأت نظارت مربوطه، مجاز است و این افراد می‌توانند تا پایان زمان اخذ رأی و شمارش آراء و تنظیم صورت جلسه، در محل شعبه حضور داشته باشند.

همچنین اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی و نمایندگان فرماندار ترتیبی اتخاذ نمایند تا این نمایندگان در محل مناسبی استقرار یابند.

نمایندگان محترم نامزدهای انتخاباتی نیز می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، بدون دخالت در امور اجرایی، مراتب را به هیات‌های اجرایی یا نظارت شهرستان یا بخش، کتباً گزارش نمایند.

ستاد انتخابات کشور

نوشتن دیدگاه