بازگشت حق عوارض آلایندگی پالایشگاه آبادان

شهردار آبادان خواستار بازگشت حق عوارض آلایندگی پالایشگاه شد.

شهردار آبادان از نمایندگان آبادان و خرمشهر خواست تا برای بازگشت حق عوارض آلایندگی پالایشگاه آبادان در مجلس تلاش کنند.

محمودرضا شیرازی گفت: از ابتدای امسال و با اجرای تبصره ۶ بند ن قانون بودجه سال ۹۹، ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی پالایشگاه آبادان کسر و به صندوق ملی محیط زیست کشور واریز شده و با این اتفاق ناگوار، آسیب جدی به درآمدهای پایدار شهرداری وارد شده است.

شهردار آبادان افزود: این اتفاق و کسر درآمدهای شهرداری آبادان موجب عقب افتادن حقوق کارکنان و به ویژه کارگران زحمتکش پسماند و فضای سبز شهری شده و بر روند خدمات رسانی شهرداری آبادان تاثیر منفی دارد.

وی با ارسال نامه ای به نمایندگان آبادان و خرمشهر تصریح کرد: از چهار نماینده می خواهیم با ارائه طرح دوفوریتی برای اصلاح تبصره یاد شده، به کمک خانواده بزرگ شهرداری و مردم آبادان آمده و حق عوارض آلایندگی را به شهر بازگردانند.

نوشتن دیدگاه