منابع مالی اجرای مصوبات شوراها پیش بینی شود

شهردار آبادان گفت: به منظور اجرای مناسب مصوبات باید منابع مالی مورد نیاز برای اجرا آنها پیش بینی شود.

حسین حمید پور ظهر امروز در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی منطقه جنوب غرب خوزستان در محل فرمانداری آبادان افزود: سلامت یکی از محورهای اصلی حقوق شهروندی است که موظفیم به موضوعات مربوطه به شکل ویژه ای نگاه و رسیدگی کنیم.

وی با بیان اینکه در سال ۹۷ کار ساماندهی مناطق شهری به ویژه حاشیه ها را در دستور کار داریم، اظهار کرد: با توجه به اینکه بیشتر مناطق حاشیه ای فاقد شبکه فاضلاب، آب، گاز و غیره هستند لذا ساماندهی این مناطق را با مشارکت عملی دستگاههای خدمات رسان به انجام می رسانیم که در گام نخست این اقدام مناطق علوانیه، شطیط، مسکن مهر، شطیط و امیرآباد در دستور اقدام قرار دارد.

شهردار آبادان نیز با تاکید بر اهتمام در جهت اتلاف سگهای ولگرد به شکل واحد در شهرهای آبادان، خرمشهر، اروندکنار، مینوشهر و چوئبده تصریح کرد: در حوزه جمع آوری پسماند به شکل استاندار در حال پیگیری هستیم تا این کار به شکل جدی و مناسبی در سطح مناطق مختلف شهری به انجام برسد و در این باره نیز با دو شرکت داخلی و خارجی وارد مذاکره شده ایم.

 

حمید پور با اشاره به اینکه در زمینه فرهنگ مصرف رده نخست را داریم، گفت: از ۱۵۰ تن زباله تولید شده در ابتدای فروردین ماه جاری این رقم در روز سیزدهم فروردین به ۲۵۰ تن بالغ شد و بر این اساس فرهنگ سازی مصرف باید به طور جدی دنبال و انجام شود.

وی از موضوع دستفروشان به عنوان یک درد مشترک مبتلا به در میان شهرهای آبادان و خرمشهر نام برد و افزود: از آنجایی که این مسئله از یک سو به سلامت شهروندان و از سوی دیگر به رزق و روزی دستفروشان ارتباط دارد باید چند بعدی به این موضوع نگاه و برای آن برنامه ریزی کرد ضمن آنکه محلی را نیز برای انتقال دستفروشان به آنجا در نظر بگیریم.

وی اظهار کرد: متاسفانه به دلیل کمبودها و محدودیت های منابع مالی شهرداریها بسیاری از اقدامات ابتر باقی می ماند و از این رو بایستی در شوراها منابع مالی مورد نیاز اجرای مصوبات مشخص و تعیین شود ضمن آنکه وظایف اعضای گروه نیز مشخص و جهت پیگیری و اجرا به آنان ابلاغ شود.

شهردار آبادان تصریح کرد: به منظور برخورد با ماشین هایی که در حاشیه خیابانها اقدام به فروش اجناس مختلف می کنند نیاز به همراهی و کمک جدی نیروی انتظامی داریم، ثبت مواردی از برخورد فیزیکی فروشندگان با ماموران واحد اجرائیات بر لزوم این همراهی تاکید دارد.

حمیدپور همچنین موضوع ریزگردها را یادآور شد و گفت: با توجه به تغییر رفتار گونه های گیاهی در مواجه مکرر با این پدیده در طی سالهای اخیر باید روشهای مناسبی را برای حفظ و نگهداری فضای سبز شهری برنامه ریزی و اجرا کنیم.

نوشتن دیدگاه