کارگروه بررسی بحران مالی پتروشیمی آبادان تشکیل می‌شود

سخنگوی کمیسیون اجتماعی با اشاره به اینکه با وجود مکاتبات، هنوز تفاهم‌نامه شستا و وزارت نفت درباره واگذاری پتروشیمی آبادان به‌دست کمیسیون نرسیده گفت: کارگروهی مشترک برای بررسی بحران مالی این پتروشیمی تشکیل خواهد شد.

جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران مالی در مجتمع پتروشیمی آبادان گفت: در هفته‌های آتی کارگروه تخصصی متشکل از چند تن از اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگانی از شستا، نماینده وزارت نفت تشکیل خواهد شد و معضل رخ داده در تفاهم‌نامه واگذاری پالایشگاه را طبق اصل 44 بررسی خواهد کرد.

وی افزود: هدف از بررسی این است که ببینیم شیوه واگذاری چگونه بوده است که مجتمع را تا مرز ورشکستگی پیش برده است.

مختار گفت: پتروشیمی به وزارت نفت و شرکت ملی گاز و نیز سازمان آب، شرکت برق و صندوق‌های بازنشستگی بدهکار است که همه مربوط به پس از واگذاری بوده است.

وی با تاکید بر اینکه با وجود پیگیری‌ها و مکاتبات فراوان هنوز تفاهم‌نامه میان شستا و وزارت نفت درباره واگذاری پتروشیمی آبادان به دست کمیسیون اجتماعی نرسیده است، عنوان داشت: کمیسیون مُصِر است تا متن تفاهم‌نامه را مطالعه کند و مشخص شود آیا دقیق اجرا شده است یا نه؟ و یا اینکه خلاء قانونی آن چه بوده است؟

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه بعضی صنایع که در مالکیت دولت قرار دارند پس از واگذاری به بخش خصوصی سوددهی خود را از دست می‌دهند و رو به انحطاط می‌گذارند، گفت: در خیلی از صنایعی که در حال واگذاری به شستا هستند معضلاتی رخ داده است چرا که مدیریت صحیح پس از واگذاری صورت نمی‌گیرد و سوددهی تحقق نمی‌یابد و پالایشگاه آبادان تنها یک نمونه از موارد متعدد ناموفق در واگذاری‌هاست.

نوشتن دیدگاه