برای آبادی پولدارترین شهر ایران به افراد متخصص رای دهید

فرماندار آبادان گفت: مردم آبادان بایستی برای آبادی شهرشان که پولدارترین شهر ایران است به افراد متخصص رای دهند.

عزیزاله شهبازی اظهار کرد: انتخاب افراد متخصص و توانمند می تواند زمینه استفاده درست و به جا از اعتبارات را سبب شود.

وی با تاکید بر ضرورت تلاش برای سازندگی شهر آبادان بیان کرد: اداره و کوشش برای ساخت و آبادسازی شهر نیازمند وجود یک گروه با تجربه، متخصص و کاردان در امور شهری در قالب شورای شهر دارد که برای تحقق این امر نیاز به انتخاب افراد اصلح از سوی مردم دارد.

شهبازی انتخاب درست و مناسب اعضای شورای شهر از سوی شهروندان را ضامن سازندگی و سرزندگی شهر آبادان دانست و تصریح کرد: از آنجایی که ابزار قانونی و کلید طلایی شهر در دست شهردار با نظارت شورا است لذا انتخاب کاندیداهای توانمند و باسابقه در امور شهری می تواند سبب بهبود وضعیت شهری و در نهایت ارتقاء سطح رضایتمندی شهروندان شود.

فرماندار آبادان با اشاره به وجود آمادگی کامل برای برگزاری انتخاباتی آرام همراه با امنیت کامل گفت: بر اساس برنامه ریزیها و تمهیدات اندیشیده شده در ۲۹ اردیبهشت ماه جاری شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور و شعور از سوی شهروندان فهیم آبادانی در انتخابات شورای اسلامی شهر و ریاست جمهوری هستیم.

به گفته شهبازی ۲۱۲ هزار نفر در شهرستان آبادان واجد شرایط رای دادن هستند که شش هزار و ۸۵۰ نفر آنان رای اولی هستند.

نوشتن دیدگاه