برخی از اعضای شورا توان نظارت بر نهادهای شهری را ندارند

 

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر آبادان گفت : جاي تاسف بسيار دارد که به جايي رسيده ايم که تمام صحبت‌ها حول محور حقوق پرسنل شهرداري است البته موضوع حقوق پرسنل اولويت کار همه اعضاي شورا است که بايد به آن رسيدگي شود.

حميد کوراوند اظهار کرد: به عنوان يکي از اعضاي شوراي شهر از تمامي پرسنل شهرداري به دليل عقب ماندن حقوق و رنجي که مي برند عذرخواهي مي کنم.

وي تصريح کرد: بدون شک برخي افراد در به وجود آمدن اين شرايط مقصر هستند اگر شورا درست عمل مي کرد و يک شهردار با تجربه انتخاب مي کرد اکنون اوضاع خيلي بهتر بود.

اين عضو شوراي اسلامي شهر آبادان افزود: شهردار به جاي توسعه و برنامه ريزي کلان شهري متمرکز در پرداخت حقوق شده اما متاسفانه ايشان در اين حوزه هم ناکارآمد است. اگر مشکلات شهر و شهرداري فقط حقوق پرسنل است پيشنهاد مي کنم همه اعضاي شورا استعفا دهيم.

 

حميد کوراوند در جلسه علني شوراي اسلامي شهر که با حضور کليه اعضا در سالن جلسات اين شورا برگزار شد ، اظهار کرد: شهردار و مجموعه مديران شهري و پرسنل شهرداري طي يک سال گذشته زحمات زيادي را کشيدند و آنچه را در توان داشتند ارائه دادند که جا دارد از همه آنها تقدير و تشکر کرد.

وي افزود: از اسم شوراي شهر مشخص است که شوراي شهر است و نه شوراي شهرداري، متاسفانه عملکرد شورا تنها محدود شده به شهرداري و برخي از اعضاي شورا جسارت و توان نظارت بر نهادهاي شهري را ندارند و به جاي رسيدگي و جديت در کارها به دلايلي ملاحظه کاري مي کنند.

کوراوند با بيان اينکه همه اعضاي شوراي اسلامي شهر آبادان به دنبال حل مشکلات شهر و شهرداري هستند ، عنوان کرد: من شک ندارم که همه ي اعضا مي خواهند براي شهر کار کنند اما عدم تشخيص صحيح و همچنين منافع و قدرت طلبي در تعدادي از اعضاي شورا چالش هاي جدي و مخربي را براي شورا و شهر به وجود آورده که در اين ميان خشک و تر باهم خواهد سوخت زيرا صحبت ها و عمل ها با نيت ها يکي نيست.

وي با اشاره به اختلاف سليقه بين همه اعضاهاي شوراي اسلامي سراسر کشور گفت: در تمام شوراهاي اسلامي شهرها اختلاف سليقه بسياري وجود دارد اما نبايد بين اعضا خصومت و دشمني وجود داشته باشد.

کوراوند ادامه داد: اگر خصومت و کينه ورزي بين اعضاي شوراي شهر به وجود آيد حرف ها و ديدگاهاي خوب و دلسوزانه شنيده نمي شود و به جاي هم افزايي ، طرح ها و پيشنهادات را هم خراب مي کنند و حق و شايسته سالاري از بين مي رود.

وي افزود: همه وظيفه داريم که از افراد با انگيزه و توانمند حمايت کرده تا شايسته‌ سالاري به وجود آيد.

 

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر آبادان به عملکرد ضعيف شهردار آبادان اشاره کرد و گفت: بدون شک طي يک سال گذشته ايرادات بسياري به عملکرد شهردار وجود دارد، اما بخشي از اين ضعف متوجه اعضاي شوراي شهر است زيرا جايي که بحث زندگي مردم و سرنوشت شهر در ميان است بايد از منافع شخصي و دوستي هاي احساسي و جاطلبي گذشت و تنها بايد به تعهد و وظيفه فکر کرد.

وي ادامه داد: جاي تاسف بسيار دارد که ما به جايي رسيديم که تمام صحبت‌ها حول محور حقوق پرسنل شهرداري است البته موضوع حقوق پرسنل اولويت کار همه اعضاي شورا است که بايد به آن رسيدگي شود.

کوراوند اظهار کرد: به عنوان يکي از اعضاي شوراي شهر از تمامي پرسنل شهرداري به دليل عقب ماندن حقوق و رنجي که مي برند عذرخواهي مي کنم.

وي تصريح کرد: بدون شک برخي افراد در به وجود آمدن اين شرايط مقصر هستند اگر شورا درست عمل مي کرد و يک شهردار با تجربه انتخاب مي کرد اکنون اوضاع خيلي بهتر بود.

کوراوند افزود: جاي تاسف دارد در حالي که شهر نياز به مجموعه هاي مختلف ورزشي ، پزشکي ، تفريحي ، فرهنگي و توسعه پايدار دارد اکنون همه صحبت‌هاي حول محور حقوق پرسنل انجام مي شود.

وي ادامه داد: اگر مشکل فقط حقوق پرسنل است پيشنهاد مي کنم همه اعضاي شورا استعفا دهيم تا ماهانه مبلغ يک ميليارد ريال به حقوق پرسنل کمک شود. وقتي کاري نمي‌توانيم انجام دهيم دست کم ما نيز با استعفاي خود به آنها کمک کنيم.

 

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر آبادان با بيان اينکه شهر از بين رفته است تصريح کرد: به جناب حويزاوي شهردار قبلي آبادان انتقادات زيادي داشتيم و هنوز هم داريم اما خوب که نگاه مي کنيم مشاهده مي شود ايشان حداقل مختصر فعاليتي انجام مي داد به ويژه در پروژه بلوار ساحلي و آبياري قطره اي فضاي سبز، اما شهردار جديد از زماني که بر کرسي شهرداري آبادان جلوس کرده به جز پروژه هاي عمراني منطقه آزاد که آن هم چه از لحاظ کيفيت اجرا و چه از لحاظ برنامه ايرادات زيادي دارد کاری نکرده است.

وي افزود: از زمان ورود جناب حميدپور به عنوان شهردار هنوز حتي يک خيابان هم آسفالت نشده است ، متاسفانه هنوز يک پارک يا يک طرح سرمايه‌گذاري احداث يا شروع نشده ، هيچ بازاري ساماندهي نشده و شهر هم از لحاظ بهداشت عمومي خرابتر شده است که همه اينها بخشي از مهمترين ضعفهاي عملکردي شهردار است.

وي ادامه داد: متاسفانه شهردار به جاي توسعه و برنامه ريزي کلان شهري متمرکز در پرداخت حقوق شده اما متاسفانه ايشان در اين حوزه هم ناکارآمد است.

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر آبادان با بيان اينکه شهردار هر آنچه که در توان داشته در يک سال گذشته به کار برده است ، خاطر نشان کرد: روشن است توان و دانش مديرتي جناب حميدپور به همين حد است و بيشتر نيست و ادامه کار ايشان اوضاع را بهتر که نخواهد کرد هيچ بدتر هم خواهد کرد.

کوراوند در بخش پاياني سخنان خود با انتقاد از برخي موافقان شهردار ، عنوان کرد: برخي موافقان شهردار فعلي از نظم مالي شهردار صحبت مي کنند و متاسفانه دست بردن در سفره کارگر و کم کردن حقوق آنها را امتياز مي دانند در حالي اين ناديده گرفتن حق پرسنل زحمتکش شهرداري است که باعث نارضايتي و پائين آمدن انگيزه پرسنل شده است.

نوشتن دیدگاه