اسامی منتخبان شورای اسلامی شهر آبادان منتشر شد

 

معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان اسامی نهایی منتخبان مردم در پنجمین دوره شورای اسلامی در شهر آبادان را اعلام کرد.

عزیزالله شهبازی گفت: در شهر آبادان نفرات نخست تا نهم و اعضای علی البدل شورای این شهر شرح زیر است:

1- حمید کوراوند هفت هزار و 820 رای

2- حسن کمری هفت هزار و 562 رای

3- آرش بهفر هفت هزار و 482 رای

4- خلیل جنامی هفت هزار و 398 رای

5- ناصر کعبی هفت هزار و شصت و چهار رای

6- عبدالکریم پوردریس شش هزار و 973 رای

7- فؤاد دریس فرد شش هزار و 787 رای

8- سید شریف موسوی شش هزار و 677 رای

9- عبدالله کعبی پنج هزار و 727 رای

این افراد ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍن ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ شورای اسلامی شهرآبادان انتخاب شدند.

همچنین اعضای عل البدل به شرح زیر است:

10- امین توانایی پنج هزار و 725 رای

11- رضا داوودپور پنج هزار و 375 رای

12- فرشید بهشتی پنج هزار و 65 رای

13- ریاض صنگوری نژاد چهار هزار و657 رای

14- زینب حیاوی چهار هزار و 609 رای

 

بر اساس اعلام ستاد انتخابات در راستای اجرای ماده 52 قانون انتخابات شورای اسلامی کشور و ماده 70 آئین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی، داوطلبان معترض به نتیجه آرا طی 48 ساعت می‌توانند اعتراض کتبی خود را به ستاد انتخابات تحویل تا در هیات های اجرایی و نظارت مورد بررسی قرار گیرد.

نوشتن دیدگاه