ترکیب ایده آل شورای شهر چهارم آبادان

 

این روزها، مراسم و محافل عمومی شهرها، با مانور حضور نامزدهای شوراهای اسلامی همراه شده و چهره های مشهور و غیرمشهور، مجرب و غیرمجرب، توانمند و غیرتوانمند، از نفس افتاده ها و تازه نفس ها، شیفتگان خدمت و تشنگان قدرت، موجه ها و غیرموجه ها، آقازاده ها و بی نام و نشان ها، داراها و ندارها، یادگاران رزم و اهالی بزم، طایفه گراها و تخصص گراها، شورائیان و شورا ندیده ها، قلم به دست ها و سخنورها و زبان بازها و خلاصه مشکل دارها و بی مشکل ها، از ریز و درشت وارد گود شده و با به کارگیری تازه ترین شگردها، حسابی گرد و خاکی به راه انداخته اند!

 

اما هیچکس تردید ندارد که کسی می تواند به لیاقت عضویت در شوراهای اسلامی و ترجیحاً در شورای اسلامی شهر آبادان نائل آید و مستمراً ایفاگر نقش های موثر و کارآمد باشد که در فرآیند بروز عینی توانایی های نظری و عملی اش نکات زیر مشهود باشد:

 

1- با برخورداری از مدارک دانشگاهی معتبر و مرتبط و نیز با پشتوانه های اجرایی و مدیریتی و در راستای آنها با پیشینه مکتوب، شفاهی و یا عملیاتی در ارائه دیدگاهها، قادر به فهم مسلط اجرایی وظایف شهرداری باشد!

2- شهر را از منظر ورود شهرداری به توسعه شهری به طور کامل بشناسد و تفاوت نگاه و تمایز پردازش شهرداری به شهر را با سایر نگاهها بداند، تا جایی که جایگاه نهاد مهم شهرداری را به نفع نگاه محدودش، مصادره نکند!

3- از شهر و شهرداری و شهروند و شهروندی، تعاریف استاندارد داشته و قالب ها و محتواها را بشناسد و بداند که مقصد کجاست و با همین هدف یابی ها، مسیریابی را به درستی انجام داده و ابزار مناسبی را در رسیدن به مقصد و وصول اهداف انتخاب و روش های درستی را نیز پیشه کرده و کارآمدان را با خود همراه کند.

 

4- چشم انداز او به شهر و توسعه شهری آبادان، جهانی باشد و از طرحهای موفق ملی به عنوان الگوهای بومی استفاده کرده و تا جایی که ممکن است در راستای شکوفایی استعدادهای بالقوه و احیای قابلیت های مهم بکوشد و در این راه از شرایط و امکانات اقلیمی، تاریخی، جمعیتی، قومیتی، جنسیتی، محیطی، درآمدی و فرهنگی بهره گیرد.

5- تجربه یا تجارب موفق و یا طرح های تجربه شده ای را با خود به شورای شهر بیاورد، نه آنکه بخواهد در شورای شهر به کسب تجربه بپردازد و مردمی را معطل ندانم کاری ها و فقدان های مهارتی خود کند، چرا که شورای شهر، آزمایشگاه و یا آرایشگاهی برای استاد شدن ناشی ها نیست، بلکه دقیقاً یک پارلمان کوچک محلی است که در عین حال، تصمیمات بزرگی به عهده اش سپرده شده و کارهای مهمی باید انجام دهد.

6- بداند که عضویت در شورای شهر، برای دخالت عملی در وظایف اجرایی شهردار، کادر مدیریتی و کارکنان شهرداری و یا مانور رسانه ای عضو یا اعضای شورای شهر برای مصادره فردی نتایج حاصله از یک مجموعه تلاش جمعی نیست، بلکه عضویت در شورا، کمک به تصمیم و هدایت جمعی، ایجاد تفکر و تحقق اراده جمعی است.

 

7- بتواند با اقتداربخشی به شهردار در جلسات ستادی شهرستان و استان، زمینه های برخورداری شهر را از بودجه ها و اعتبارات ملی و نیز افزایش اختیارات تفویض شده به شهردار را فراهم آورده و برای برخوردار کردن شهر از پروژه ها و طرح های ملی و استانی، کاتالیزوری عمل کند.

8- به جای خودمحوری و خودپردازی، دگرخواهی و دگرپردازی و شهرپردازی را در دستور کار قرار داده و به شدت از انتقام کشی، مطالبات مادی، مانورهای قدرت فردی، انحصارگرایی، تکروی، سوژه سازی برای مخالفان و رسانه ها، اختلاف اندازی، باندسازی، خط بازی، گروکشی و سلسله اتفاقاتی که در شوراهای سه دوره گذشته وجود داشته، بپرهیزد!

9- وعده های دروغ، بالا بردن سطح انتظارات شهروندان، ارائه طرح های خیالی، بازی با احساسات و آرزوهای مردم، دادن نشانی های غلط، تخریب رقبا، تحقیر عملکردهای گذشته و دادن شعارهای فراتر از اختیارات اعضای شورا نباید در نطق ها و مصاحبه ها و تیترهای تبلیغاتی اش باشد و شهروندان نیز باید بدانند که چنین افرادی، قصد دارند بنای بزرگی را با مصالح دروغ، طراحی و اجرا کنند که یقیناً چنین بار کجی هرگز به منزل نخواهد رسید.

10- نباید از اعتبار دیگران خرج کند و قطعاً باید از خودش مایه بگذارد و در این رابطه باید نشان دهد که وامدار کسی نبوده و نیست و اعتبارش نیز قرضی و عاریتی نیست و عملکردش نیز در صورت انتخاب، متأثر از ایماء و اشاره کسی انجام نپذیرفته و در کل با واسطه عمل نکرده و لابی گری های گروهی و جناحی ندارد؛ اگر چه مشاوره پذیری، منافاتی با استقلال عمل ندارد.

 

به هر حال باز هم باید متذکر شد کسی تردید ندارد که اصل استقبال و شور و شوق به صحنه آمدن نامزدها که مقدمه به صحنه کشاندن شهروندان عزیز است، امر بسیار مبارکی است و اتفاقاً یکی از مفاهیم و نشانه های بارز دمکراسی و انتخابات آزاد، به میدان آمدن همه توانمندان و تاثیرگذاران و ممانعت از ایجاد انحصار و انسداد در عرصه های انتخاباتی است و از این نظر، فراوانی نامزدها را می توان، شعبه ای از احساسات مثبت مردم در فضای مناسب انتخابات آزادی دانست که در ایران برگزار می شود که خود خنثی کننده جو مسموم رسانه های غربی است.

اما آنچه که در این رابطه نگران کننده است، آمار و فراوانی غیرمتعارف نامزدها (157 نفر) در یک انتخابات محلی و شهری با توجه به سهمیه گزینشی معدود آن در تشکیل یک شورا با تعداد نهایتاً 13 نفر است! به عبارت دیگر 12 نفر برای کسب هر کرسی شورای شهر آبادان ثبت نام کرده اند! چرا که بدون تردید فراوانی غیر متداول نامزدها، افکار عمومی را دچار گیجی، تردید و سردرگمی خواهد کرد و با توجه به ترفندهای تاثیرگذار تبلیغاتی، همواره امکان انتخاب افراد غیر اصلح وجود دارد و سپردن شورای اسلامی شهر به دست چنین افرادی، موجب توقف، کندی و کجروی ماشین توسعه شهری و استمرار عقب ماندگی گذشته شهر آبادان در کورس توسعه خواهد شد، در حالی که شوراها، مدنی ترین و ملموس ترین عصاره ی فضائل شهروندان بوده و به خاطر همین کثرت دسترسی ها، بایستی شامل بهترین ها باشند.

 

باید پذیرفت که شهر آبادان در مقایسه با سایر شهرها در دیگر استانها، در همه ابعاد از عقب ماندگی های محسوسی رنج می برد و شوراها، جدی ترین امیدواری شهروندان برای حرکت به سوی جبران مافات اند و نبایست با انتخابهای احساسی، این فرصت و زمان چهار ساله ی پیشرفت را از دست بدهیم.

از بسیاری از افراد ناتوانی که این روزها بی جهت خود را توانمند و کاربلد معرفی می کنند، انتظار این است که بی جهت احساس تکلیف و یا ادعای تکلیف نکنند و جوانمردانه بگذارند تا در فضاهای کم التهاب تری، مردم بتوانند از بین افراد صالح، افراد اصلح را برگزیده و شورای کارآمدتری را تجربه کنند و گرفتار انتخاب های سنتی و احساسی و تلقینی و تحمیلی و تشریفاتی نشوند!

 

در پایان ضمن پوزش جدی از همه نامزدهای توانمند و کارآمدی که از چهره های سرشناس، مشاهیر و مفاخر آبادان محسوب می شوند و حضورشان در رقابت های انتخاباتی موجب گرم شدن تنور انتخابات و دلگرمی قوی شهروندان شرکت کننده در پای صندوق هاست، باز هم تاکید می شود که معیار عضویت در شوراهای اسلامی شهرها نباید به تیپ، قیافه، لبخند، خانواده، خوشنامی، مدرک، شعار، حضور در محافل عمومی و خصوصی، مهمانی دادن، وعده و وعید، یارگیری های رفاقتی، طایفه ای، قومی، جناحی و غیره باشد، بلکه دقیقاً بایستی متأثر از برآوردهای مدیریتی در حوزه های تخصصی و تجربی و دیدگاهی است و از این نظر به تقلید از آیت ا... موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران باید با صراحت هر چه تمام تر دعا کنیم که "خدایا، احساس تکلیف نابجا را از نامزدهای ناتوان بگیر!"

نوشتن دیدگاه