افتتاح فاز ۳ پالایشگاه آبادان با حضور رئیس جمهور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس: هادی آبیار

نوشتن دیدگاه