حق مناطق جنگی برای خوزستان مجددا برقرار شد

نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: حق مناطق جنگی در حقوق کارکنان شاغل در ۶ استان مرزی کشور از جمله خوزستان مجددا برقرار شد.

سید محمد مولوی اظهار کرد: موضوع فوق‌العاده مناطق جنگی که به کارکنان دولت در مناطق جنگی تعلق می‌گرفت به سود این استان‌ها بود و باعث ماندگاری کارکنان در این مناطق می‌شد.

وی با بیان اینکه حضور منابع انسانی در استان‌های مرزی نیاز به تشویق دارد، افزود: نباید به گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که مهاجرت معکوس رخ دهد و استان‌های مرزی نباید از وجود نیروهای متعهد و متخصص خالی شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری در خصوص لغو فوق العاده مناطق جنگی در حقوق کارکنان دولت که کارکنان را از این بخش از حقوق خود محروم می‌کرد، توضیح داد: دومین نفر در مجلس شورای اسلامی بودم که استفساریه دادم و معتقدم که کارکنان دولت در استان خوزستان و سایر استان‌های مرزی نیازمند حمایت هستند.

مولوی تاکید کرد: موضوع فوق‌العاده مناطق جنگی در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان در هیئت عمومی مطرح و با نقض رای قبلی مجددا به کارکنان شاغل در ۶ استان مرزی از جمله خوزستان پرداخت می‌شود.

نوشتن دیدگاه