برای ثبت در تاریخ، متروپل های پی در پی

به بهانه ابلاغ محکومیت های ساختمان متروپل آبادان برای ثبت در تاریخ جهت آن دسته از مسئولانی که بعدا انکار خواهند کردندک ه ما اطلاعی از مسائل ساخت و ساز نداشتیم!

چرا هیچ موقع نمی خواهیم درست عمل کنیم و همیشه عده ای دنبال فرصت می گردند که از آب گل آلود ماهی بگیرند. اصلا بلاخره در نظام ساختمانی ما خلاف چیست و درست چیست !

این یادداشت باشد برای زمانی که متروپل های زیادی در ایران عزیز متاسفانه در زلزله یا مثل متروپل به خودی خود می ریزند و مسئولان نهادهایی مثل شهرداری، نظام مهندسی، سازمان مدیریت، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و ... تماما عوض شده و مسئولان جدید، قبلی ها را مقصر و قبلی ها از عدم داشتن اطلاعات کافی در پی ملامت مسئولان جدید خواهند بود.

فقط یادتان باشد که در این تاریخ اعلام شد که آنچه در پی ریزش متروپل آبادان رخ داد برنامه مقاوم سازی هایی توسط افراد ناوارد را در کشور براه انداخت که خود فاجعه بدتر از ساخت و سازهای موجود اولیه در آینده خواهد بود!

 

کلیپهای را همکار محترمی از یکی از دانشگاه های خوزستان برایم ارسال فرمودند و چند مشورت کلی داشتند. وقتی این کلیپ ها را دیدم با شنیدن تجزیه و تحلیل مهندسین در سایت (روی یک ساختمان آسیب پذیر) بسیار غمگین شدم، چرا که تقریبا همه اش غلط بود !

به نظر نگارنده، متروپل و فاجعه آن امروز به فاجعه ای بزرگتر در کشور تبدیل شده است:

١- تهدید هر ساختمانی به بی کیفیتی و مقاوم نبودن توسط ارگانها و افراد و ... برای گرفتن قدر السهم ؟

٢- بیکباره مهندس مقاوم ساز شدن تمام مهندسینی که احتمالا تا دیروز خود متروپل ها را شاید بدتر می ساختند ؟

شنیدن تحلیل های غلط در این کلیپ از سوی به اصطلاح مهندسین کارآمد، کارشناس و وارد در این امور، حاکی از جاری بودن سیکل باطل مقاوم سازی قلابی همانند ساخت اولیه قلابی و تکرار آن در چند سال دیگر را تداعی می کرد !

در بالا عرض کردم خلاف چیست درست چیست بلاخره ؟ من نمی دانم آیا قبول کاری توسط فردی که "هِر" را از "بِر" در آن زمینه خاص و تبعات کوچکترین اقدامات تخیلی خود را نمی داند آیا شامل این بی معرفتی و تخلف می شود یا نه !

 

تقریبا مطمینم عده ای فرصت طلب بدتر از قبل با زد و بند و رانت تحت عنوان مقاوم سازی ساختمانهای نا ایمن، فاجعه های آتی را بدتر از قبل رقم خواهند زد. هم هزینه زیادی را به مردم و هم باور ایمن بودن بناهای آنها را به غلط القا خواهند نمود !

به زبان ساده تر عمل قلب باز توسط تکنسین بی هوشی یا حتی بدتر، مسئول نظافت اتاق عمل، انجام خواهد شد ! متاسفانه، اگر آن طرف را نمی شود فعلا به درستی کنترل کرد حداقل توصیه می کنم در هر پروژه مقاوم سازی، سازه نا ایمن توسط شخص طراح برای طراحی مقاوم و طراحی مقاوم سازی و همچنین توسط مجری برای ساخت مقاوم امضا و هر دو تعهد محضری برای قبول کلیه مسئولیت ها و مسائل ساختمان تا زمان تخریب کامل بنای موجود برای نوسازی و ساخت یک سازه جدید را قبول نمایند. این تنها راه تضمین کیفیت مقاوم سازی ها در کشور ما خواهد بود ولاغیر !

فریبرز ناطقی الهی

 

صدای آبادان

نوشتن دیدگاه