شهردار آبادان تاييد نشد!

شهردار منتخب شورای ششم در کمیته تطبیق سازمان منطقه آزاد اروند مورد تایید قرار نگرفته است.

گفته می‌شود کمیته تطبیق، مطابق آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 1397 هیات وزیران، شرایط احراز را برای «یاسین کاوه‌پور» تأیید نکرده است.

«یاسین کاوه‌پور» عصر شنبه 8 مرداد ماه جاری در جلسه‌ای که با حضور همه اعضای شورای شهر انجام شد، با هفت رأی به عنوان شهردار جدید آبادان معرفی شده بود.

شهردار منتخب پس از طی مراحل قانونی و تائید کمیته تطبیق سازمان منطقه آزاد اروند و شورای‌عالی مناطق آزاد کشور، می‌توانست فعالیت خود را در شهرداری آغاز کند.

این برای نخستین بار بود که روند تأیید حکم شهردار، مسیری متفاوت از گذشته را دنبال می‌کرد و نیازی به تأیید وزارت کشور نداشت.

شورای شهر آبادان می‌بایست فرد دارای شرایط دیگری را برای مدیریت شهرداری آبادان معرفی نماید.

نوشتن دیدگاه