سرپرست بنادر و دریانوردی آبادان منصوب شد

مصطفی قائدی با حکم مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان به سمت مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان منصوب شد.

طی حکمی از سوی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان مصطفی قائدی به سمت سرپرست بنادر و دریانوردی آبادان منصوب شد.

پیش از این رضا سفاری مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان را برعهده داشت.

بنادر و دریانوردی آبادان شامل سه بندر به نام های بندر آبادان، بندر اروندکنار و بندر چوئبده می‌باشد.

نوشتن دیدگاه