درخواست هزاران آبادانی برای رسیدگی به مشکلات این شهر

گروهی از مردم آبادان با راه‌اندازی کارزاری از رئیس دولت خواسته‌اند پس از گذشت ۳۳ سال از پایان جنگ ایران و عراق به وضعیت این شهر رسیدگی کند.

در متن این کارزار که تا امروز نزدیک به ۷ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند، آمده است: «بیش از ۳۳ سال از پایان جنگ تحمیلی گذشته است و وضعیت شهر آبادان شهر مقاومت و افتخار همچنان اسفبار است.

به دلیل عدم‌ رسیدگی صحیح، بهسازی و نوسازی شهری و آمار بالای بیکاری، هر ساله مهاجرت متخصصین و مردم در این شهر رو به افزایش است و متأسفانه منطقه آزاد اروند هم دردی از دردهای مردم آبادان و خرمشهر را درمان نکرده است.

تقاضامندیم یک هیأت ویژه جهت رسیدگی به مشکلات آبادان و خرمشهر تعیین فرمایید.»

این کارزار تا تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ در آدرس اینترنتی (https://www.karzar.net/36856) در حال جمع‌آوری امضاست.

نوشتن دیدگاه