ضرورت استفاده از صنایع دستی بومی در اِلِمان‌های شهری آبادان

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر آبادان گفت: یکی از مطالبات اصلی فعالان گردشگری، استفاده از اِلِمان‌های صنایع دستی بومی در سطح شهر آبادان بوده که از نظر ما یک ضرورت است.

جاسم ثامری اظهار کرد: یکی از موضوعات توسعه شهری، صنعت گردشگری است که در شورای ششم برای ما دارای اهمیت است.

وی افزود: شورای اسلامی شهر برخاسته از دیدگاه‌های مردم است و به همین دلیل به پارلمان شهری شهرت گرفته و برای توسعه گردشگری ضرورت دارد که از ظرفیت‌های مردمی به عنوان بازوی فکری استفاده کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر آبادان با تاکید بر اینکه توسعه گردشگری آبادان در گروی استفاده از نظر پژوهشگران و فعالان گردشگری است، توضیح داد: باید برای هر موضوعی نظرات بدنه اجتماعی متخصص همان موضوع را در برنامه‌ها استفاده کنیم.

ثامری در همین خصوص گفت: به عنوان مثال «گروه گردشگری فلامینگوی اروند» یکی از گروه‌های مردمی است که به صورت کاملا تخصصی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر مطالبه‌گری کرده و با ارائه راهکارهای علمی نقش ویژه‌ای را در توسعه ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه یکی از مطالبات اصلی فعالان گردشگری، استفاده از اِلِمان‌های صنایع دستی بومی در سطح شهر آبادان است، عنوان کرد: این مطالبه از نظر ما یک ضرورت است و باید روی معرفی صنایع دستی منطقه همچون حصیر که از هویت‌های تاریخی منطقه است بیشتر برنامه‌ریزی کنیم.

نوشتن دیدگاه