انتصاب یک مشاور عالی در سازمان منطقه آزاد اروند

سرپرست منطقه آزاد اروند ، حکم مشاور عالی خود در امور بازرسی و نظارت را صادر کرد.

طی حکمی از سوی محمدرضا اسکندری سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند ، مجتبی ریاضی نژاد به عنوان مشاور عالی در امور بازرسی و نظارت منصوب شد.

 

در قسمتی از حکم اسکندری به ریاضی نژاد آمده است :

 اقدامات ذیل را به نمایندگی از اینجانب در دستور کار خود قرار دهید :

1 - تمشیت و نظارت ویژه بر اجرای وظایف حوزه های مدیریت های بازرسی ، حقوقی و حراست و کلیه حوزه های مرتبط با ماموریت های این مدیریت ها.

2 - پیگیری و تلاش در راستای ارتقای سلامت اداری در تمامی معاونت ها و مدیریت های سازمان.

3 - بررسی و احصاء آسیب ها و تهدیدات در حوزه های ماموریتی سازمان.

4 - استعدادیابی و شناسایی نخبگان و ارزیابی عملکرد انها جهت ارائه و پیشنهاد.

5 - پیگیری کلیه امور محوله در راستای ماموریت های سازمان.

 

 

صدای آبادان

نوشتن دیدگاه