تولید بنزین پالایشگاه آبادان افزایش می‌یابد

مدیرعامل پالایشگاه آبادان خبر داد: با اجرای طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان، سهم نفت کوره کاهش و تولید بنزین افزایش می یابد.

مدیرعامل پالایشگاه آبادان خبر داد: با اجرای طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان، سهم نفت کوره کاهش و تولید بنزین افزایش می‌یابد.

علیرضا امین گفت: در این طرح سوخت گازوییل با استاندارد یورو 5 تولید خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه این پروژه هم اکنون از سوی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در حال انجام است، افزود: اعداد و ارقامی که از سوی افراد بی اطلاع از روند پروژه عنوان می شود، اعتباری ندارد.

به گفته وی اخیرا آماری از روند پیشرفت پروژه از سوی رئیس برنامه ریزی تعمیرات این شرکت منتشر شده که خلاف آمار واقعی است و با اطلاعات و آمار مجری پروژه مغایرت کامل دارد.

نوشتن دیدگاه