کرایه تاکسی در آبادان افزایش یافت

طبق مصوبه شورای شهر آبادان کرایه خودروهای مسافربری داخل شهر افزایش یافت.

رییس سازمان تاکسیرانی آبادان گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر آبادان و کمیته تطبیق منطقه آزاد اروند کرایه خودروهای مسافرکش داخل شهر امسال ۲۵ درصد افزایش یافت.

بیش از یک سال در آبادان افزایش نرخ کرایه لحاظ نشد ولی بر اساس تورم لایحه افزایش ۲۵ درصدی نرخ تاکسی به شورای شهر آبادان ارسال و با آن نیز موافقت شد.

از این پس پرداخت کرایه تاکسی از سوی مسافران باید براساس نرخنامه جدید باشد.

طارق طویشی با تاکید بر اینکه از این پس پرداخت کرایه تاکسی از سوی مسافران باید بر اساس نرخنامه جدید باشد افزود: برچسب نرخ کرایه‌های جدید به منظور اطلاع رسانی عموم، در تمام تاکسی‌های سطح شهر آبادان نصب خواهد شد.

نوشتن دیدگاه