انتصاب سرپرست جدید معاونت فنی و امور زیربنایی منطقه آزاد اروند

سرپرست جدید معاونت فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد.

اسماعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در حکمی فالح صفایی را به سمت سرپرستی معاونت فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند منصوب کرد.

پیش از این موعود شمخانی عهده دار این مسئولیت بود.

فالح صفایی پیش از این مدیریت اجرای طرح‌های عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند را بر عهده داشته است.

منطفه آزاد اروند یکی از مناطق ویژه اقتصادی کشور و بزرگ‌ترین منطقه آزاد کشور به شمار می رود.

نوشتن دیدگاه