معدوم سازی بیش از ۴ و نیم تن دارو و اقلام غیر مجاز در آبادان

سرپرست معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: ۴.۵ تن اقلام مکشوفه قاچاق و تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف در شهرستان آبادان از چرخه مصرف خارج شد.

زینب جوانمردی جمعه اظهار کرد: بیش از ۵۰۰ قلم اقلام معدوم‌شده در قالب مواد خوراکی و آشامیدنی، محصولات آرایشی و بهداشتی، فرآورده‌های طبیعی و سنتی و انواع داروی قاچاق، اقلام غیرمنطبق با استانداردهای آزمایشگاهی، تاریخ گذشته و غیرقابل مصرف انسانی است که از ابتدای سال جاری تاکنون در شهرستان آبادان کشف و ضبط شده‌ است.

سرپرست معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان بیان کرد: اقلام مذکور بعد از سپری کردن مراحل قانونی و قضایی با حضور و تایید کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان معدوم شدند.

وی اضافه کرد: ارزش ریالی این اقلام بالغ بر پنج میلیارد ریال برآورد شده است.

نوشتن دیدگاه