مدیر بهبود کسب و کار و توسعه رقابت سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، عبدالرضا مقدمی به عنوان مدیریت بهبود محیط کسب و کارها و توسعه رقابت این سازمان، منصوب شد.

در این حکم همچنین از زحمات آقای جبار عبود زاده در طول تصدی مسئولیت فوق تقدیر و تشکر به عمل آمد.

گفتنی است عبدالرضا مقدمی پیش از این ریاست اداره ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد اروند را عهده دار بود.

نوشتن دیدگاه