محموله ۱۹۰ پرنده قاچاق در اروند کنار کشف شد

مسئول روابط عمومی تیپ عملیاتی ۳۹ امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: محموله ۱۹۰ قطعه پرنده قاچاق توسط این تیپ در اروند کنار کشف شد.

سروان اصغر بحرینی اظهار کرد: ۱۵۰ قطعه پرنده کبک که از تیره قرقاولان هست و ۴۰ قطعه پرنده بلبل در نی‌زار مرز اروندکنار کشف و ضبط شد.

بحرینی فرد در این ارتباط افزود: در راستای مأموریت دفاع مرزی و مبارزه با قاچاق پایوران تیپ عملیاتی ۳۹ امام صادق (ع) حین کنترل مرز و گشت در نی‌زار مرز اروند ۶ قفس پرنده را کشف کردند.

وی گفت: در این ۶ قفس پرنده ۱۵۰ قطعه پرنده کبک و ۴۰ قطعه پرنده بلبل کشف شد و کارشناسان مربوطه ارزش آنها را هشت میلیارد ریال برآورد کردند.

بحرینی فرد اظهار کرد: پرنده‌های کشف شده قرار بود از استان خوزستان به کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس قاچاق شوند.

‏ وی تصریح کرد: ۶ قفس پرنده که شامل ۱۵۰ قطعه کبک و ۴۰ قطعه بلبل و یک گوشی تلفن همراه ساده در نی‌زار ساحل اروند کشف شد و در صورت‌جلسه کتبی تحویل پاسگاه دریابانی مرکزی اروند شده است.

نوشتن دیدگاه