چهارمین دستگاه اکسیژن‌ساز در بیمارستان آیت‌اله طالقانی آبادان نصب شد

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشکده علوم پزشکی آبادان از نصب چهارمین دستگاه اکسیژن‌ساز در بیمارستان آیت‌اله طالقانی آبادان خبر داد.

فرشید بهشتی اظهار کرد: این دستگاه اکسیژن‌ساز ۶۰۰ لیتر در دقیقه ای، در بیمارستان سانتر کرونا آیت‌اله طالقانی تعیبه و نصب شد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه یاد شده با هدف تامین و تقویت سیستم اکسیژن با خلوص بالا خریداری شده، افزود: برای خرید این دستگاه اکسیژن ساز ۲۰ میلیارد ریال پرداخت شد.

نوشتن دیدگاه