تقدیر از رادیولوژیست ها و پرستاران برگزیده دانشکده علوم پزشکی آبادان

سلمان زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان امروز در نشست هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: کارکنان گروه پرستاری در ایام اوج بیماری کرونا جایگاه ویژه ای در بین مردم و اذهان عمومی پیدا کرده اند.

او افزود: همانگونه که رشادت های رزمندگان در طول سال های دفاع مقدس در یادها و خاطره ها ماند، زحمات شما نیز در طول تاریخ نقطه درخشانی خواهد بود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان از تلاش تمامی کارکنان حوزه سلامت در سطوح مختلف بهداشت و درمان به ویژه پرستاران و رادیولوژیست ها در این روزهای سخت قدردانی کرد.

در این نشست از ۶ پرستار نمونه کشوری و ۱۴ رادیولوژیست نمونه دانشکده علوم پزشکی آبادان با اهدای لوح سپاس و تندیس مدافع سلامت تقدیر شد.

نوشتن دیدگاه