خاتمه اعتراض کارگران مجتمع تجاری اروند با پرداخت یک ماه مزد معوقه

روز گذشته با پرداخت یک ماه از معوقات مزدی کارگران مجتمع تجاری اروند (کنزالمال) خرمشهر، اعتراض صنفی هفت روزه این کارگران خاتمه یافت.

منابع کارگری در منطقه آزاد، تجاری و صنعتی اروند گفتند: به دنبال تجمع اعتراضی یک هفته گذشته ۴۰ کارگر شاغل در مجتمع تجاری اروند (کنزالمال) خرمشهر روز گذشته (۱۳آذر ماه) کارفرما یک ماه از مطالبات ۳ ماهه آنان را پرداخت کرد و کارگران موقتا به اعتراض صنفی خود خاتمه دادند.

این کارگران که نگران وضعیت فعلی محل کار و اشتغال خود هستند، گفتند: بابت سه ماه دستمزد از کارفرمای خود طلبکاریم که روز گذشته مدیریت مجتمع با تامین منابع مالی، یک ماه حقوق شهریور ماه کارگران را پرداخت کردند.

یکی دیگر از دلایل شکل‌گیری اعتراضات کارگری در این مجتمع تجاری نداشتن قرارداد کار با کارگران بوده است که مسئولان روز گذشته وعده کردند به زودی قرارداد امضا می‌کنند.

بر همین اساس؛ تمامی کارگران از ساعت آغازین کار روز گذشته به کار خود بازگشته اند.

بنا به اظهارات این منابع کارگری در مجتمع تجاری اروند، جدا از مشکل معوقات مزدی، چندین ماه حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده و در حال حاضر مشکلات بیمه‌ای ناشی از عدم تمدید دفترچه‌های درمانی این تعداد کارگر و خانواده‌هایشان به مشکلات معیشتی آنان افزوده است.

گفتنی است از روز ششم تا ۱۳ آذر ماه جاری به مدت هفت روز حدود ۴۰ کارگر مجتمع تجاری اروند (کنزالمال) خرمشهر برای پیگیری معوقات مزدی خود دست به اعتراض زده بودند.

نوشتن دیدگاه