بارش ۲۴ میلیمتری باران در آبادان و خرمشهر

در حالی که بارش ادامه دار باران به آسمان آبادان و خرمشهر طراوتی دو چندان بخشیده، در زمین اما حکایت جور دیگریست. آن طور که داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد، باران پاییزی در آبادان و خرمشهر از شامگاه جمعه تا شامگاه شنبه ۲۴ میلیمتر بارید.

میانگین بارش‌ها در اروندکنار تا ساعت ۲۱ شامگاه شنبه ۸ آذر بیش از ۶۳ میلیمتر گزارش شد.

کارشناس سازمان هواشناسی خوزستان در گفتگو با خبر آبادان گفت: بارش ها تا اواخر وقت یکشنبه با حجم زیاد و شدت بالا در آبادان و خرمشهر ادامه دارد و سپس شرایط پایدار خواهد شد.

زهره پاشنه ساز افزود: از عصر روز سه شنبه نیز سامانه بارشی جدیدی وارد آبادان و خرمشهر خواهد شد که تا پایانه هفته ادامه خواهد داشت.

طبق هشدار‌های ستاد بحران و سازمان هواشناسی استان مبنی بر ورود سامانه بارشی سودانی، از مسئولان خواسته شده برای مقابله با بحرانهای احتمالی آمادگی داشته باشند.

در حالی که بارش ادامه دار باران به آسمان آبادان و خرمشهر طراوتی دو چندان بخشیده، در زمین اما حکایت جور دیگریست.

نوشتن دیدگاه