مسئولان ارشد خوزستان در برابر تصمیمات ملی کرونا ایستادگی نکنند

نماینده مردم آبادان در مجلس با اشاره به تعطیل نشدن مناطق قرمز و بخش‌های غیر ضروری در خوزستان گفت: براساس اعلام معاون رئیس جمهور باید مناطق قرمز کرونا تعطیل اعلام شود و مقاومت مسئولان در مقابل این تصمیمات جان مردم را به خطر می اندازد.

سید محمد مولوی با انتقاد از تناقض و چندگانگی تصمیم گیری درباره مناطق مختلف کشور در زمینه مقابله با ویروس کرونا اظهار داشت: دولت در تصمیم گیری‌ها دچار نقصان است و با اینکه معاون رئیس جمهور کل کشور را تعطیل اعلام می‌کند، روز بعد این مسئله را نقض و مناطق قرمز و نارنجی را مشمول این طرح اعلام می‌کند.

وی افزود: این وضعیت تصمیم گیری در استان خوزستان بغرنج‌تر است و با وجود اعلام سازمان امور اداری برای تعطیلی در شهرهای قرمز و نارنجی، استانداری منتظر ابلاغ کتبی است.

نماینده مردم آبادان در مجلس با انتقاد از اهمال مسئولان در قبال جان مردم گفت: طبق اعلام وزارت بهداشت خوزستان از نظر ابتلا به کرونا وضعیت نامناسبی دارد ولی مسئولان ارشد برای تعطیلی استان تعلل و اهمال می‌کنند.

وی بیان داشت: با توجه به تصمیمات ستاد ملی کرونا برای مقابله با کرونا، تعطیل نکردن ادارات در این شرایط کرونایی، وضعیت کنترل بیماری را پیچیده و مسئولیت این افزایش آمار کرونا بر عهده مسئولان تصمیم‌گیر خوزستان است.

مولوی با اشاره به اینکه بخش مهمی مانند نفت این هفته از سوی وزیر تعطیل اعلام می‌شود، گفت: با وجود تعطیلی بخش نفت، متاسفانه مقامات ارشد استان بخش های غیرضروری را فعال نگه داشتند.

این نماینده اظهار داشت: مسئولان استان برای پاسداری از جان مردم باید شهامت و شجاعت تصمیم‌های بزرگ را داشته باشند.

نوشتن دیدگاه