گرد و خارک غیر وطنی در راه آبادان و خرمشهر

مرکز ملی پایش سریع گردوخاک هواشناسی، درباره حرکت توده گردوغبار از خارج از کشور به روی منطقه هشدار داد.

بر اساس نقشه‌های پیش یابی هوا کارشناسان این مرکز اعلام کردند.

با توجه به تشکیل توده گرد و خاک بر روی کشور کویت و بخش‌هایی از عربستان، از ساعاتی دیگر در مناطقی از جنوب غرب استان شاهد کاهش دید افقی و افزایش غلظت آلاینده‌های گرد و خاک خواهیم بود.

با توجه به تشکیل توده گرد و خاک بر روی کشور کویت از ساعاتی دیگر در مناطقی از جنوب غرب استان شاهد کاهش دید افقی و گرد و خاک خواهیم بود.

بر این اساس این پدیده تا اواخر وقت امروز شنبه ادامه دارد.

نوشتن دیدگاه