تعمیر شبکه‌های فرسوده توزیع برق در آبادان و خرمشهر

خدری رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان گفت: مانور تعمیر شبکه‌های فرسوده توزیع نیروی برق به صورت سراسری در کل کشور به مدت دو روز به طور هم‌زمان و از طریق ویدئو کنفرانس انجام می‌شود.

او با بیان اینکه در استان خوزستان شهر‌های آبادان و خرمشهر به‌عنوان شهر‌های هدف برای برگزاری این مانور انتخاب شده‌اند افزود: در دیگر استان‌ها تنها یک شهرستان انتخاب شده، اما در خوزستان ما این اقدام را در دو شهرستان آبادان و خرمشهر انجام خواهیم داد.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان ادامه داد: در این مانور از ۲۴ شهرستان استان خوزستان ۶۰ گروه عملیاتی و ویژه اقدام به شبکه توزیع برق در آبادان و خرمشهر را تعمیر خواهند کرد.

خدری هدف از اجرای این طرح را اصلاح و تعمیر شبکه‌های توزیع برق برای رفع مشکلات قطعی‌های مکرر برق در زمستان و داشتن شبکه‌ای مناسب برای توزیع برق در تابستان آینده دانست.

اوخاطرنشان کرد: فردا نیز ۱۲ شهرستان خوزستان در خرمشهر اقدام به تعمیر و ترمیم شبکه‌های توزیع برق خواهند کرد.

نوشتن دیدگاه