تجمع کارکنان دروازه های ورودی منطقه آزاد اروند در خصوص پرداخت نشدن حقوق و مطالبات آنها

معاون توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند در خصوص پیگیری مطالبات کارکنان دروازه های ورودی منطقه آزاد اروند خبر داد.

موسوی معاون توسعه و سرمایه‌ گذاری منطقه آزاد اروند گفت: مطالبات کارکنان دروازه های ورودی منطقه آزاد اروند تا شهریور ماه پرداخت شده است اما اگر این کارکنان انتقاداتی در خصوص قراردادهای خود با پیمانکار دارند ،این موضوع توسط معاونت توسعه منطقه آزاد اروند در حال پیگیری است.

او بیان کرد: طبق قانون کار باید تمام حقوق و مزایای کارکنان توسط پیمانکار پرداخت شود و در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد با پیمانکار برخورد قانونی خواهیم کرد.

نوشتن دیدگاه