کمبود انسولين در آبادان

این روزها کمبود انسولین در آبادان سبب نگرانی بیماران دیابتی شده چرا که در صورت ادامه دار شدن این وضعیت ممکن است وضعیت جسمانی و سلامتی شان به مخاطره بیفتد.

به گفته ی برخی از بیماران دیابتی مراجعه ی چندین باره شان به داروخانه ها برای دریافت دارو، پاسخی جز نبود انسولین در پی نداشته و از این بابت سردرگم هستند.

متصدی یکی از داروخانه های شهر در این باره گفت: کمی تعداد انسولین توزیعی سبب سهمیه بندی آن شده و در جاهایی هم که سهمیه بندی انجام شده آن قدر تعداد دارو کم است که نه عرضه کننده می داند چه باید کند و نه بیمار نیازمند.

معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به وارداتی بودن داروی انسولین، اظهار کرد: با توجه به مشکلات ناشی از تحریم های اعمالی و تامین ارز وارداتی، در تمام کشور با کمبود این دارو مواجهیم و این کمبود خاص منطقه ما نیست.

هدا مجیری گفت: به رغم وجود مشکلات اما وزارت بهداشت به گونه ای برنامه ریزی می کند تا این داروها به شکل سهمیه ای به دست بیماران برسد که در این باره ممکن است با چند روز تاخیر در دریافت دارو نیز مواجه شویم.

وی با بیان اینکه امروز یک سری انسولین توزیع می شود، افزود: داروخانه های خاص توزیع این دارو شامل داروخانه های شبانه روزی و برخی داروخانه های منتخب دیگر هستند که علاوه بر امروز، هفته آینده نیز از دو شرکت دیگر تعدادی انسولین دیگر در سطح منطقه توزیع می شود.

 

معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: با توجه به سهمیه ای بودن انسولین، این دارو به اندازه ی نیاز تمام بیماران نیست اما امیدواریم تا با سه مرحله توزیع این دارو تا حدودی مشکل رفع شود.

هدا مجیری یادآور شد: به رغم توزیع انسولین در سطح کشور با کارت ملی اما این روش هنوز در محدوده ی فعالیت دانشکده علوم پزشکی آبادان در منطقه ی جنوب غرب خوزستان هنوز اجرایی نشده و کسانی که با در دست داشتن دفترچه بیمه به داروخانه مراجعه می کنند علاوه بر شماره بیمه گریشان دیگر اطلاعاتشان نیز ثبت می شود.

وی گفت: آن دسته از بیمارانی که دفترچه بیمه ندارند می توانند با دریافت معرفی نامه از معاونت غذا و دارو نسبت به دریافت انسولین اقدام کنند.

با توجه بر لزوم توزیع مناسب و به هنگام داروی انسولین برای بیماران دیابتی و به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از تاخیر در دریافت این دارو بایستی توزیع انسولین به درستی مدیریت شود تا به جز عرضه دارو در داروخانه های تعیین شده، جلو هرگونه سوء استفاده نیز گرفته شود.

 

فرزانه یحیی آبادی

نوشتن دیدگاه